Business Communication

Od poziomu B1 można już "nałożyć" na swój język angielski jego bardziej wyspecjalizowane wersje. Najbardziej poszukiwana to komunikacja biznesowa, gdyż wszyscy w mniejszym lub większym stopniu poruszamy się w międzynarodowym środowisku pracy, w którym język angielski jest podstawowym narzędziem do porozumiewania się. Tematy zajęć jak Team Leading, Negotiations, Presentations, Job Interview, Memos and Reports to symulacje realnych zdarzeń z życia biznesowego.

W SuperMemo Language Center Komunikacja Biznesowa to osobna kategoria zajęć, która podobnie jak konwersacje jest nielimitowana dla słuchaczy szkoły. Najbliższe spotkania na poziomie B2 to "Christmas Consumerism" we wtorek 17 grudnia  i  "Job swap" w środę 18 grudnia.