Masz kursy w starszej technologii supermemo.net, korzystasz z aplikacji SuperMemo UX lub SuperMemo Classic?
Zaloguj się do platformy i sprawdź ważny komunikat.
Business English. Management – książka i MP3

Business English. Management – książka i MP3
Nauka języka angielskiego w biznesie

Business English. Management – książka i MP3
Drugi z 5 kursów serii biznesowego języka angielskiego, przeznaczonej dla odbiorców na poziomie średnim i zaawansowanym. Tematem tej części są praktyczne aspekty zarządzania firmą. Kurs doprowadza do poziomu zaawansowanego C1 i pomaga w przygotowaniu się do egzaminów biznesowych Cambridge English: Business Higher i telc BE. Zestaw pozwala na opanowanie 300 nowych słów i zwrotów z zakresu zarządzania po angielsku.

Akcja zawiązana w pierwszym tomie serii Business English nabiera rumieńców. Podczas gdy firma Alice rozwija się bez przeszkód, firma jej stryja przechodzi trudniejszy okres ze względu na planowaną fuzję a amerykańską spółką i związany z tym przedsięwzięciem niepokój pracowników, Jednocześnie koniec roku finansowego zmusza obie firmy do podsumowania efektów swojej działalności. Doświadczenia bohaterki i osób z jej otoczenia są przestawione w interesujących dialogach i tekstach, które wprowadzają autentyczne słownictwo i zwroty biznesowe w naturalnym kontekście.
Elementy pakietu
Zawartość podręcznika
Tematy
Przykładowe słownictwo
 • Książka w formacie 13,5 x 19 cm, o objętości 120 stron
 • Nagrania MP3 wszystkich dialogów i tekstów
 • Demo kursu multimedialnego z pełną wersją programu SuperMemo na płycie CD-ROM.
 • Texts and dialogues – interesujące teksty i żywe dialogi pokazujące w kontekście znaczenie wyrazów i zwrotów biznesowych
 • Glossaries – około 300 nowych słów i zwrotów z zakresu języka biznesowego
 • Exercises – różnorodne ćwiczenia o rosnącym stopniu trudności, ułatwiające aktywne opanowanie słownictwa
 • Exam practice – zadania wspomagające przygotowanie się do egzaminów biznesowych Cambridge English: Business Higher i telc BE
 • Language trivia – komentarze językowe i kulturowe
 • Dictionary – podręczny słownik obejmujący słownictwo całego kursu.
 • Rodzaje zatrudnienia (rozdział: Types of employment)
 • Tworzenie zespołu (rozdział: Team building)
 • Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa (rozdział: Company structure)
 • Zatrudnianie i zwalnianie pracowników (rozdział: Quitting a job, getting fired)
 • Opracowywanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa (rozdział: Company development)
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa (rozdział: Financials).
 • industrial park – special area designated exclusively for businesses
 • burst at – be completely full of something, be very
 • deficiency – lack, shortage
 • plum met – fall by a large amount, quickly purchase request request for a specific item to be bought
 • severance pay – money paid to an employee that is leaving the company, a pay-off
 • retirement benefit – money received from the state or company by a person that has retired from work, pension
Elementy pakietu
 • Książka w formacie 13,5 x 19 cm, o objętości 120 stron
 • Nagrania MP3 wszystkich dialogów i tekstów
 • Demo kursu multimedialnego z pełną wersją programu SuperMemo na płycie CD-ROM.
Zawartość podręcznika
 • Texts and dialogues – interesujące teksty i żywe dialogi pokazujące w kontekście znaczenie wyrazów i zwrotów biznesowych
 • Glossaries – około 300 nowych słów i zwrotów z zakresu języka biznesowego
 • Exercises – różnorodne ćwiczenia o rosnącym stopniu trudności, ułatwiające aktywne opanowanie słownictwa
 • Exam practice – zadania wspomagające przygotowanie się do egzaminów biznesowych Cambridge English: Business Higher i telc BE
 • Language trivia – komentarze językowe i kulturowe
 • Dictionary – podręczny słownik obejmujący słownictwo całego kursu.
Tematy
 • Rodzaje zatrudnienia (rozdział: Types of employment)
 • Tworzenie zespołu (rozdział: Team building)
 • Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa (rozdział: Company structure)
 • Zatrudnianie i zwalnianie pracowników (rozdział: Quitting a job, getting fired)
 • Opracowywanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa (rozdział: Company development)
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa (rozdział: Financials).
Przykładowe słownictwo
 • industrial park – special area designated exclusively for businesses
 • burst at – be completely full of something, be very
 • deficiency – lack, shortage
 • plum met – fall by a large amount, quickly purchase request request for a specific item to be bought
 • severance pay – money paid to an employee that is leaving the company, a pay-off
 • retirement benefit – money received from the state or company by a person that has retired from work, pension

Dodatkowe materiały:

Przykładowe nagranie MP3
do odsłuchania

Przykładowy fragment książki do pobrania

Wybierz wersję kursu
Produkt niedostępny
Aktualne promocje
Przy zakupie powyżej 60 zł
Nagrania MP3 ze wszystkimi tekstami gratis