Film o metodzie SuperMemo

Trudno opowiedzieć o metodzie SuperMemo opisując słowami krzywe zapominania, tworzenie i rozpad śladu pamięciowego, jego odświeżanie czy retencję pamięci. Ale można to zobaczyć na dynamicznym filmie, do obejrzenia którego zapraszamy!

Sport media | Nike