Flipped classroom - czyli jak szybciej uczyć się języka

Obecnie czas jest na wagę złota, dlatego gdy poświęcamy go na naukę nowych języków, chcemy aby przynosiła ona możliwie najlepsze rezultaty. Coraz więcej szkół stosuje innowacyjne sposoby nauczania, w tym metodę odwróconej klasy, opracowana przez dwóch amerykańskich profesorów z Woodland Park High School w Stanach Zjednoczonych w 2007 roku, która zdecydowanie przyspiesza naukę języków obcych.

Na czym polega flipped classroom?

Metoda flipped classroom polega na odwróceniu kolejności wprowadzania nowego materiału na zajęciach językowych. Kursanci samodzielnie poznają nowe zagadnienia przed zajęciami, a podczas nich wykorzystują nową wiedzę w praktycznych zadaniach.

odwrócona klasa

Jakie są dowody potwierdzające efektywność metody?

Przeprowadzone przez wydawnictwo Pearson badanie potwierdzają efektywność tej metody i pozytywne nastawienie tych, którzy ją stosują. Na przykład, nauczyciele z Uniwersytetu w Georgii w Stanach Zjednoczonych, zaczęli stosować metodę odwróconej klasy podczas zajęć z języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym co podniosło aktywność studentów na zajęciach, a także poprawiło ich finalne wyniki.

Ponadto, większość nauczycieli języków obcych zauważa znaczą poprawę w umiejętnościach praktycznych (mówienie, pisanie, czytanie) u swoich uczniów.

Dyrektor Clintondale High School w Stanach Zjednoczonych również potwierdza sukces wprowadzenia metody odwróconej, notując polepszone rezultaty uczniów już po pierwszych miesiącach jej stosowania. Przykładowo, wyniki na lekcjach z języka angielskiego polepszyły się o ok 33% (o tyle więcej uczniów zdało końcowe egzaminy).

Warto zaznaczyć, że w nauczaniu języków obcych, atmosfera i relacje panujące nie tylko między uczniami, a także między uczniami i prowadzącym zajęcia, mają ogromny wpływ na przyspieszanie nauki. Tylko w przyjaznych warunkach przyswajanie wiedzy przynosi zadowalające rezultaty.

Jak w tym kontekście sprawdza się metoda odwróconej klasy?

W ankiecie Thomasa Driscoll’a z Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku sprawdzającej reakcję na flipped classroom wzięło udział 26 prowadzących zajęcia oraz 203 uczniów. Wyniki wskazują na zdecydowanie polepszenie komunikacji między uczniami i nauczycielem, oraz wśród rówieśników. Co więcej, prowadzący zajęcia zauważyli, że metoda ta pozwala im bezpośrednio adresować problemy pojedynczych uczniów, tym samym szybko i skutecznie je niwelować.

Jakie korzyści w nauce języków obcych niesie ze sobą metoda odwróconej klasy?

Po pierwsze, przedstawione w raporcie wyniki bez wątpliwości potwierdzają polepszone efekty nauki z użyciem metody odwróconej klasy o co najmniej 30%. Przykłady szkół ze Stanów zjednoczonych obrazują jak szybko wprowadzone zmiany mogą przynieść korzyści studentom w zakresie nauki języków, przyswajania nowej wiedzy i stosowania jej w praktycznych zadaniach.

A zatem, metoda flipped classroom przyspiesza naukę języka. Studenci odwróconej klasy w przyjaznej, bezstresowej atmosferze mogą przyswajać wiedzę dotyczącą skomplikowanych konstrukcji gramatycznych oraz nauczyć się poprawnie jej używać podczas licznych praktycznych zadań i konwersacji z nauczycielem oraz innymi studentami.

Szkoły językowe takie jak SuperMemo, które zdecydowały się na wprowadzenie tej innowacyjnej metody, kładą nacisk na uaktywnianie uczniów podczas zajęć, zachęcając ich do czynnego uczestnictwa, konwersacji i interakcji. Używanie nowo poznanej gramatyki i słówek podczas rozmów z lektorami i kursantami ułatwia przyswajanie i utrwalanie materiału przyspieszając naukę języków obcych.

Autor: Marta Roman