Poznaj serie kursów gramatycznych oraz kurs przygotowujący do FCE od SuperMemo

W ofercie gramatycznych kursów językowych SuperMemo znajdziesz takie serie jak:

  • Gramatyka No Problem

Poznawaj i utrwalaj gramatykę bez problemu!

Kompleksowy kurs gramatyczny na poziomach A1-C1, pozyskany z serii No Problem. Kurs składa się z podręcznika oraz dwóch kursów multimedialnych: Gramatyka No problem! oraz kursu gramatycznego (odpowiednio: English Grammar / Deutsche Grammatik / Gramática española / Grammaire française; znane też wcześniej jako Gramatyka Extreme). Przeznaczony jest dla osób na wszystkich poziomach zaawansowania.


  • Gramatyka w ćwiczeniach

Rozpocznij ekstremalny trening gramatyczny, by utrwalić gramatykę na zawsze!

Kurs składa się z podręcznika oraz dwóch kursów multimedialnych dostępnych na platformie SuperMemo.com: kursu gramatycznego (odpowiednio: English Grammar / Deutsche Grammatik / Gramática española / Grammaire française; znane też wcześniej jako Gramatyka Extreme) oraz kursu do ćwiczenia czasowników nieregularnych (odpowiednio: English. Irregular Verbs / Deutsch. Unregelmäßige Verben / Español. Verbos irregulares / Français. Verbes irréguliers). Przeznaczony jest dla osób na wszystkich poziomach zaawansowania.


  • Idiomy i czasowniki złożone

Osiągnij biegłość na poziomie native speakera, utrwalając idiomy i czasowniki złożone.

Kurs składa się z podręcznika, plików mp3 oraz dwóch kursów multimedialnych: z idiomami (odpowiednio: English. Idioms / Deutsch. Redewendungen / Español. Modismos / Français. Expressions idiomatiques) oraz z czasownikami złożonymi (odpowiednio: English. Phrasal Verbs / Deutsch. Rektion / Español. Régimen / Français. Verbes et prépositions). Przeznaczony jest dla osób na poziomie średnim i zaawansowanym.


  • Kurs przygotowujący do egzaminu FCE

Przygotuj się do egzaminu Cambridge i zapamiętaj na zawsze!

Kurs składa się z podręcznika, nagrań mp3 oraz kursu multimedialnego Cambridge English: First. Przeznaczony jest dla osób na poziomie średnim.