Masz kursy w starszej technologii supermemo.net, korzystasz z aplikacji SuperMemo UX lub SuperMemo Classic?
Zaloguj się do platformy i sprawdź ważny komunikat.

Konferencja New Sounds 2010 zakończona sukcesem

Konferencja „New Sounds: VI Międzynarodowe Sympozjum na temat Akwizycji Drugiego Języka”, której Partnerem była firma SuperMemo World, okazała się ważnym wydarzeniem w środowiskach akademickich wielu krajów. Gratulujemy Instytutowi Filologii Angielskiej UAM organizacji sympozjum na tak wysokim poziomie.

Wystąpienia i panele dyskusyjne na New Sounds 2010 rzuciły nowe światło na zagadnienia z dziedzin związanych z akwizycją fonologii języków obcych takich jak:

  • percepcja i produkcja mowy,
  • teorie akwizycji drugiego języka,
  • fonetyka i fonologia drugiego języka,
  • akwizycja fonotaktyki drugiego języka,
  • wielojęzyczność i akwizycja fonotaktyki trzeciego języka,
  • zastosowanie nowych technologii,
  • neuro- i psycholingwistyczne aspekty akwizycji fonologii.

Konferencja gościła ponad 200 wybitnych naukowców, a odwiedzający mieli okazję przysłuchiwać się ponad 100 prezentacjom międzynarodowych specjalistów.

Dużym sukcesem okazał się referat Pani Elżbiety Trubowicz-Gołuńskiej odpowiedzialnej w SuperMemo World za relacje z rynkiem międzynarodowym, której wystąpienie poruszało zagadnienia związane z nowoczesnymi metodami nauki wymowy z akcentem angielskim i amerykańskim. Dziękujemy Państwu za przybycie!