Konkurs: #wakacje z #SuperMemo

Weź udział w naszej zabawie na Instagramie i wygraj 1 z 3 kursów do nauki języka angielskiego z interaktywnym filmem Olive Green!

Jak to zrobić?

Pokaż, jak uczysz się z SuperMemo w czasie wakacji - zrób zdjęcie, wrzuć je na Instagram, oznaczając w poście @supermemoworld i dodając hasztagi #wakacje oraz #SuperMemo. Pamiętaj, im bardziej kreatywne zgłoszenie, tym lepiej :)

Regulamin Konkursu
 1. Organizatorem konkursu #wakacje z #SuperMemo jest firma SuperMemo World sp. z o.o., zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000027598 NIP: 782-22-16-681 Kapitał zakładowy: 70.000 PLN.
 2. Konkurs trwa w dniach 04.07-18.07.2017 włącznie i jest prowadzony w portalu Instagram.
 3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, czy administrowany, ani powiązany z portalami Facebook i Instagram. Informacje, które są udostępniane, będą wykorzystywane wyłącznie w celu rozwiązania Konkursu i rozdania nagród.
 4. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, posiadające konto w portalu Instagram. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, a także członkowie ich rodzin.
 5. Aby wziąć udział w Konkursie, należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz poprawnie wykonać Zadanie konkursowe, polegające na opublikowaniu na swoim profilu w portalu Instagram zdjęcia przedstawiającego naukę z SuperMemo w czasie wakacji i oznaczeniu w tej publikacji Organizatora (“@supermemoworld”) oraz dodaniu hasztagów #wakacje oraz #SuperMemo.
 6. Spośród wszystkich prac konkursowych Komisja, składająca się z przedstawicieli Organizatora, w terminie do 21.07.2017 wybierze 3 jej zdaniem najlepsze rozwiązania Zadania konkursowego.
 7. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na profilu Organizatora na Instagramie, w terminie do 24.07.2017.
 8. Organizator poinformuje Zwycięzców o wygranej, oznaczając ich w poście oraz wysyłając do nich wiadomość prywatną za pośrednictwem portalu Instagram w terminie do 24.07.2017.
 9. Każdy ze Zwycięzców otrzyma nagrodę - kurs języka angielskiego “Olive Green” w pudełku o wartości 139,99 zł brutto. Nagroda nie podlega wymianie na inny kurs ani na wartość pieniężną. Warunkiem jej otrzymania jest przekazanie przez Zwycięzcę w terminie do 26.07.2017 Organizatorowi adresu mailowego oraz danych do wysyłki nagrody - adresu oraz numeru telefonu. W przypadku niespełnienia przez Zwycięzcę warunków wskazanych powyżej lub nieodebrania nagrody, nagroda pozostaje własnością Organizatora.
 10. Koszt wysyłki nagrody pokrywa Organizator. Nagroda jest wysyłana wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania oraz do usunięcia zgłoszeń obraźliwych i niecenzuralnych.
 12. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez Uczestników Konkursu.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
 14. Wykonanie Zadania konkursowego jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.
 15. Zastrzeżenia lub reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać w wiadomościach prywatnych za pośrednictwem profilu Organizatora na Instagramie lub Facebooku.