Konwersacje i Interakcje w SuperMemo Language Center

Kursanci SuperMemo Language Center mają do dyspozycji zajęcia grupowe, które dynamicznie dobierają do swoich postępów na platformie supermemo.net. Na przykład w listopadzie kursanci, którzy uczą się w SuperMemo języka angielskiego na poziomie B1 mieli do dyspozycji:

  • 9 spotkań Interakcja, czyli zajęć dokładnie spasowanych ze słownicwem i kompetencjami gramatycznymi opanowanymi na platformie. Każde ze spotkań trwa 90 minut.
  • 29 spotkań Konwersacja, czyli zajęć swobodnie dobieranych przez kursantów na swoim poziomie zaawansowania i służących do rozwijania swobody komunikacyjnej w języku angielskim. Każde ze spotkań trwa 90 minut.
  • 6 spotkań Komunikacja Biznesowa, czyli zajęć na których można opanować język angielski używany w międzynarodowym środowisku pracy. Każde ze spotkań trwa 90 minut.

Podsumowując w mocny sposób: w listopadzie każdy kursant z poziomu angielski B1 miał do dyspozycji 90 godzin, z których dowolnie mógł korzystać w odpowiadających mu terminach.

Nike Sneakers | Archives des Sneakers