Kursy języka angielskiego w szkole SuperMemo w Poznaniu – po pierwsze konwersacje

Wrzesień 2015 za pasem. Zasileni kolejnymi doświadczeniami i materiałami wydawnictwa SuperMemo, ruszamy z nowym modelem kursów w szkole językowej SuperMemo w Poznaniu :-) . Cztery podstawowe cechy charakteryzujące nasze nowe podejście to: (1) konwersacje, (2) małe grupy, (3) Olive Green - chyba już najbardziej nagradzany współczesny kurs językowy, w połączeniu z metodą SuperMemo oczywiście, (4) indywidualna opieka coacha, no i coś, co dowodzi naszej pewności, że to połączenie jest niezwykle skuteczne, czyli (5) gwarancja podniesienia swojego poziomu znajomości języka angielskiego o pełen poziom w ciągu 15 tygodni naszego kursu. W pierwszym z cyklu artykułów na ten temat skupimy się na konwersacjach.

Częstym ograniczeniem zarówno tradycyjnych kursów stacjonarnych jak i nauki samodzielnej jest to, że koncentrujemy się na pojedynczych kompetencjach, takich jak nauka słownictwa, teoria gramatyczna lub seryjne ćwiczenie form i odmian. Te składniki są oczywiście niezbędne do opanowania języka obcego na dobrym poziomie, ale koncentracja na nich powoduje, że brakuje już czasu lub możliwości użycia ich w praktyce. Uczymy się w końcu jednak po to, żeby móc sprawnie komunikować się w mowie i piśmie, a więc rozumieć innych i być w stanie produkować własne wypowiedzi wyrażające nasze przekonania, argumentację i wiedzę o świecie. Właśnie na ten ostatni, najważniejszy element brakuje już często czasu, czego efektem są absolwenci wielosemestralnych kursów z głowami napakowanymi słownictwem i teorią gramatyki, jednak nieumiejący lub po prostu niemający odwagi swobodnie zamienić kilku prostych zdań w języku obcym, kiedy już znajdą się za granicą.

Podczas zajęć w szkole SuperMemo na umiejętność konwersacji kładziemy właśnie największy nacisk. Jak to możliwe i dlaczego mielibyśmy mieć w tym lepsze efekty niż inne szkoły?

Po pierwsze, wszystkie zajęcia w szkole SuperMemo mają charakter komunikacyjny. Dzielimy je na typowe konwersacje oraz spotkania służące wyjaśnieniu i pogłębieniu praktycznego zastosowania gramatyki. W konwersacjach koncentrujemy się na aranżowaniu dialogów i wypowiedzi w taki sposób, aby ćwiczyć kompetencje komunikacyjne uczestników dokładnie odpowiadające ich poziomowi zaawansowania. Tematy naszych rozmów nie są więc przypadkowe. Bogaty plan konwersacji i ćwiczeń z nimi związanych wynika z syllabusa (planu nauki) kursu Olive Green. Do każdej lekcji (czyli do każdego odcinka filmu i dialogu interaktywnego) zaplanowaliśmy konkretny zestaw sytuacji komunikacyjnych, a cały ich zbiór w kompletny sposób wypełnia oczekiwania co do umiejętności komunikacyjnych sformułowane w ramach skali biegłości językowej Rady Europy. Również spotkania poświęcane wyjaśnianiu i pogłębianiu umiejętności właściwego zastosowania gramatyki są zaprojektowane tak, żeby odbywały się poprzez komunikację. Jest to możliwe dzięki starannie opracowanym ćwiczeniom stymulującym aktywne wykorzystanie gramatyki w praktyce.

Po drugie, spotykając się w szkole z grupą i nauczycielem, nie będziesz już tracić czasu na powtarzanie w kółko głównie nowych słówek i reguł gramatycznych. Zgodnie z zasadą odwróconej klasy (świetnie opisała ją w swoim komentarzu Klaudia, jedna z użytkowniczek SuperMemo: https://goo.gl/zzq0Pq), pojawiasz się na zajęciach, mając już tę wiedzę z wcześniejszej samodzielnej zabawy z filmem i kursem interaktywnym Olive Green. Jeżeli korzystasz z mechanizmu powtórek SuperMemo, możesz mieć pewność, że pamiętasz i aktywnie stosujesz zarówno niemal całe (ok. 95%-97%) słownictwo poznane w kursie, jak i wszystkie najważniejsze struktury językowe. Oczywiście na zajęciach w sposób spontaniczny pojawia się również mnóstwo nowych słówek. Razem z nauczycielem wynotujecie je na tablicy, którą następnie możesz na przykład sfotografować po to, by wprowadzić również te nowe słówka do Twoich powtórek SuperMemo w ramach kursu Olive Green. Nasz system pozwala to robić w sposób łatwy i szybki, z użyciem wbudowanych słowników.

Po trzecie, cały materiał kursu i warunki, jakie stwarzamy do prowadzenia zajęć, są zaprojektowane tak, aby wspierać rozwój kompetencji komunikacyjnych. Obejmuje to składniki, o których będziemy pisać więcej w kolejnych artykułach. Główne z nich to: małe grupy oraz interaktywno-komunikacyjny charakter kursu Olive Green. Zalety małych grup są dość oczywiste – biorąc udział w zajęciach w grupie, która jest 2-3 razy mniejsza niż w innych tradycyjnych szkołach językowych, masz średnio 2-3 razy więcej czasu i możliwości aktywnego uczestniczenia w rozmowie czy omówienia Twoich wypowiedzi przez nauczyciela. To tak, jakby zamiast jednej godziny spędzać na zajęciach dwie lub trzy. Z kolei Olive Green, jak żaden inny kurs, wykorzystuje najnowszą technologię do wspierania rozwoju kompetencji komunikacyjnych. Każda lekcja Olive Green to między innymi film z żywym, współczesnym językiem, z aktorami o różnorodnych akcentach i funkcjami wspierającymi rozwój rozumienia języka mówionego, a także obszerny interaktywny dialog sterowany głosem użytkownika, pozwalający samodzielnie ćwiczyć prawidłową wymowę i strategie komunikacyjne.

Podsumowując: konwersacje to centralny składnik kursów w szkole SuperMemo. Wokół niego zbudowana jest strategia i filozofia naszych zajęć oraz zawartość kursu Olive Green, na którym je opieramy.

K

PS. Jeżeli Ciebie to zainteresowało, skontaktuj się z nami telefonicznie lub za pomocą formularza na stronie www.szkolasupermemo.pl. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania, czekamy na każdy kontakt.