Kursy języka angielskiego w szkole SuperMemo w Poznaniu – po trzecie SuperMemo

Języka angielskiego można się uczyć wieloma metodami. W ofertach szkół językowych zarówno tradycyjnych jak i internetowych można znaleźć najróżniejsze sposoby na naukę: metoda Callana, Colina Rose, Krebsa, Helen Doron, Direct – to tylko kilka przykładów. Jak w tym gąszczu ofert znaleźć metodę, która nie tylko zagwarantuje nam efekty, ale również sprawi, że przy 20 minutach nauki dziennie słówka i konstrukcje gramatyczne będą prawie same wchodzić nam do głowy?

Zapominanie jest zupełnie naturalnym procesem

Aby mu zapobiec, należy systematycznie powtarzać te informacje, które chcemy trwale zapamiętać. Przy tym najważniejsze jest maksymalne skupienie się na treściach, które trudniej jest nam zapamiętać, nie tracąc czasu na materiał już znany. Wiadomości już opanowane należy także powtarzać, jednak rzadziej. Badania naukowe to potwierdzają: kluczem do efektywności w nauce jest właściwe planowanie procesu nauki: powtarzanie materiału dokładnie w tym momencie, gdy informacja jest bliska zapomnieniu, dzięki czemu ilość czasu spędzonego na nauce zostaje zminimalizowana. Po drugie, materiał do nauki powinien być podzielony na małe partie, aby każda zapamiętywana informacja stanowiła osobną jednostkę. Trudno jest jednak samemu systematyzować wiedzę już nabytą, by się utrwaliła, oraz tę do zgłębienia. Trzeba by samodzielnie porządkować materiał, dostępny z kilku źródeł, mając na uwadze limity czasu, by nauczyć się materiału i trwale go zapamiętać.

Odpowiedzią na ten problem jest metoda SuperMemo, której skuteczność została poparta badaniami naukowymi, a tysiące użytkowników na całym świecie są w stanie potwierdzić jej efektywność.

Na czym polega metoda SuperMemo?

To wspomagana komputerowo, bazująca na algorytmie powtórek metoda uczenia się opracowana na bazie długoletnich badań nad pamięcią długotrwałą i czynnikami odpowiedzialnymi za skuteczne zapamiętywanie nowych informacji. Zastosowanie metody SuperMemo w nauce pozwala automatycznie organizować proces uczenia się i powtórek tak, aby zminimalizować czas przeznaczony na naukę przy zachowaniu prawie 100% efektywności. Głównym założeniem metody jest zapewnienie osobie uczącej się optymalnych odstępów pomiędzy poszczególnymi powtórkami materiału. Jak to dokładnie działa? W trakcie nauki program na bieżąco analizuje, jak użytkownik radzi sobie z pamiętaniem poszczególnych informacji i tworzy dla niego indywidualny plan nauki. Program przygotowuje codziennie powtórki, planując je osobno dla każdej porcji wiadomości. Mamy zatem spełnione obydwie przesłanki skutecznej nauki: powtórzenia dokładnie w momencie, gdy dana informacja jest bliska zapomnieniu, oraz materiał podzielony na małe partie. To wszystko odbywa się automatycznie, w związku z tym użytkownik nie traci czasu na planowanie nauki – jego zadaniem jest systematyczność w pracy nad językiem.

Metodą SuperMemo można uczyć się w Szkole Językowej SuperMemo w Poznaniu, w której w skuteczny sposób łączymy pracę samodzielną online metodą SuperMemo z zajęciami grupowymi w nowoczesnych wnętrzach przy Starym Rynku. Podczas komunikacyjnych zajęć uaktywnia się struktury, jakich studenci uczą się najpierw samodzielnie online, dzięki czemu nauka staje się jeszcze szybsza i bardziej efektywna. Chcesz dowiedzieć się więcej o metodzie? Zapraszamy na naszą stronę: http://szkolasupermemo.pl/jak-uczymy/metoda-supermemo

Małgorzata