Aktualnie program Multimedialne SuperMemo nie jest już rozwijany. Został zastąpiony przez nowocześniejsze i bardziej przyjazne SuperMemo UX

Program umożliwia zastosowanie tzw. skórek. Dzięki temu istnieje możliwość całkowitej zmiany wyglądu programu podczas nauki. Poniżej przedstawiamy wygląd przykładowej skórki wraz ze skróconym opisem podstawowych funkcji.

skin1
  1. przycisk uruchamiający naukę - najważniejszy element programu. Jego wciśnięcie powoduje rozpoczęcie zapamiętywania nowych informacji oraz powtórki pytań, które przerabiałeś już w przeszłości,
  2. wskaźnik zaawansowania w nauce - zielony pasek pokazuje jaką część kursu już przerobiłeś,
  3. wskaźniki - pokazujące ilość powtórek wyznaczonych na dzisiaj oraz ilość pytań do utrwalania; (jedna kropka to pięć ćwiczeń),
  4. przeglądanie pytań - przejście do strony tytułowej działu, kartkowanie w tył i do przodu,
  5. przejście do spisu treści oraz przycisk otwierający okno wyszukiwania wybranego tekstu.skin2
  6. przycisk akceptujący ocenę i powodujący przejście do następnej strony,
  7. przycisk zatrzymujący naukę,
  8. przycisk kasujący wystawioną ocenę
  9. lista służąca do skorygowania oceny zaproponowanej przez SuperMemo,
  10. program sygnalizuje etap nauki: powtórki,naukę nowych informacji, utrwalanie,