Miejsce szkoleń: Poznań

Rozpoczęcie rekrutacji:
I edycja: 01.08.2012 - zakończona
II edycja: 01.08.2013 - zakończona

Rozpoczęcie szkoleń:
I edycja: 01.10.2012
II edycja: 01.10.2013

W celu weryfikacji poziomu
językowego istnieje możliwość
rozwiązania testu kwalifikacyjnego

Patronat projektu:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nowocześnie, efektywnie, skutecznie – kursy językowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce

Serdecznie zapraszamy pracowników przedsiębiorstw z Wielkopolski do udziału w nieodpłatnych szkoleniach językowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałnie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

CEL SZKOLEŃ

Celem ogólnym szkoleń jest podniesienie kwalifikacji językowych osób pracujących w przedsiębiorstwach w województwie wielkopolskim z kluczowych branż dla gospodarki regionu. Jest to szansa, by wziąć udział w bezpłatnych zajęciach językowych i w znaczny sposób podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

OFERTA

Oferujemy kompleksowe kursy językowe podczas których będzie można doskonalić wszystkie umiejętności językowe: pisanie, formułowanie wypowiedzi, rozmowę, rozumienie tekstu pisanego, rozumienie ze słuchu, naukę słownictwa, gramatyki i wymowy. Każdy poziom zaawansowania to 120 godzin nauki. Nauka polega na samodzielnym przerabianiu materiału on-line metodą SuperMemo oraz na zajęciach z lektorem. Na samodzielną naukę nowego materiału wystarczy poświęcić 30 minut dziennie przez cały okres trwania kursu.

Metoda SuperMemo jest idealnym narzędziem dla ludzi pragnących w szybkim czasie skutecznie opanować duże ilości informacji. Powtórki materiału są wyznaczane w momencie, gdy dana informacja jest bliska zapomnieniu. Dzięki temu wzrasta skuteczność i efektywność nauki.

Aktualności
Kto może skorzystać
Oferta językowa
Wymagane dokumenty

Zapytania ofertowe

Nowocześnie, efektywnie, skutecznie - kursy językowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce

organizacja i przeprowadzenie egzaminów TOEIC oraz telc

data publikacji: 2014-05-12

zakup sprzętu komputerowego

data publikacji: 2014-03-03

data publikacji: 2014-02-28

data publikacji: 2014-02-19

zakup akcesoriów komputerowych

data publikacji: 2014-02-19

lektorzy języków obcych

data publikacji: 2014-02-19

zakup podręczników do nauki języków wraz z nagraniami MP3 oraz słowników multimedialnych

data publikacji: 2013-11-21

zakup akcesoriów komputerowych

data publikacji: 2013-10-02

lektorzy języków obcych

data publikacji: 2013-08-09

organizacja i przeprowadzenie egzaminów TOEIC oraz telc

data publikacji: 2013-08-06

zakup sprzętu komputerowego

data publikacji: 2012-08-24

wynajem sal szkoleniowych

data publikacji: 2012-09-05

lektorzy języków obcych

data publikacji: 2012-09-13

Grupę docelową projektu stanowi 450 pracowników ze 140 przedsiębiorstw, mających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego.

Kto może wziąć udział w szkoleniach?

 • Pracownicy przedsiębiorstw, mających siedzibę w województwie wielkopolskim, należących do MMŚP (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), którzy:
  • pracują lub mieszkają w województwie wielkopolskim,
  • są zatrudnieni na umowę o pracę lub umowę powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczą umowę o pracę,
  • zostali wydelegowani na szkolenie przez pracodawcę.
 • Osoby będące właścicielami pełniącymi funkcje kierownicze lub wspólnikami (partnerami) prowadzącymi regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącymi korzyści finansowe.
 • Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników (właścicieli/współwłaścicieli/partnerów) przedsiębiorstw z następujących branż:

  • budowlanej,
  • finansowo-ubezpieczeniowej,
  • handlowej,
  • spożywczej,
  • motoryzacyjnej,
  • stolarsko-meblarskiej,
  • elektronicznej,
  • ICT,
  • biotechnologicznej,
  • farmaceutycznej,
  • chemicznej,
  • logistycznej,
  • hotelarskiej,
  • gastronomicznej,
  • turystycznej,
  • transportowej,
  • odzieżowej,
  • metalowej.

  Rozpoczęcie rekrutacji dla I edycji: 01.08.2012
  Rozpoczęcie szkoleń dla I edycji: 10.2012

  Rozpoczęcie rekrutacji dla II edycji: 01.08.2013
  Rozpoczęcie szkoleń dla II edycji: 10.2013

Oferta językowa

 • Język angielski – podstawowy (A1-A2), średni (B1), zaawansowany (B2-C1)
 • Język niemiecki – podstawowy (A1-A2), średni (B1), zaawansowany (B2-C1)
 • Język hiszpański – podstawowy (A1-A2), średni (B1), zaawansowany (B2-C1)
 • Język francuski – podstawowy (A1-A2), średni (B1), zaawansowany (B2-C1)
 • Język rosyjski – podstawowy (A1-A2), średni (B1), zaawansowany (B2-C1)
 • Język włoski – podstawowy (A1-A2), średni (B1), zaawansowany (B2-C1)
 • Business English

Z czego składa się szkolenie?

 • Samodzielna nauka na platformie e-learningowej supermemo.net metodą SuperMemo. Na naukę wystarczy poświęcić 30 minut dziennie przez cały czas trwania kursu.
 • Zajęcia indywidualne przez internet to 40 godzin zegarowych zajęć przez komunikator internetowy odbywających się raz w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych i wieczornych.
 • Zajęcia grupowe stacjonarne to 30 godzin zajęć, odbywających się co dwa tygodnie w weekendy, w Poznaniu, w grupach 15-osobowych.
 • Zajęcia grupowe przez internet to 30 godzin seminariów tematycznych z danego języka obejmujących zagadnienia gramatyczne i leksykalne.

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą kurs otrzymają certyfikat. Dla 20% najlepszych uczestników oferujemy możliwość przystąpienia do międzynarodowego egzaminu telc/TOEIC.

Dokumenty rekrutacyjne projektu "Nowocześnie, efektywnie, skutecznie - kursy językowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce".

Best Authentic Sneakers | Air Jordan