Paszport do eksportu

W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.1 Paszport do eksportu SuperMemo World zamieszcza zapytanie ofertowe dotyczące usługi przygotowania planu rozwoju eksportu.