Czy w aplikacji pod Androida jest możliwość odpalenia własnych kursów SMPAK albo ewentualnie ich konwersji (wraz z dźwiękiem itd.)?

Niestety nie przewidujemy możliwości uruchamiania własnych kursów w postaci gotowych kursów SMPAK na SuperMemo dla Androida. Przewidujemy jedynie możliwość synchronizacji kursów. Dla kursów prywatnych oprócz postępów w nauce synchronizowana jest również treść kursu - niestety tylko sama warstwa tekstowa, bez mediów.

Czy w przypadku zmiany telefonu na inny (też z Androidem), będę mógł przenieść wszystkie dane (postęp nauki i kursy) na nowy telefon? Czy będę musiał kupić kurs drugi raz?

Po zmianie telefonu dajemy możliwość przeniesienia licencji na nowy telefon. Wystarczy wpierw zdezaktywować kurs na starym telefonie (odpowiednia opcja jest dostępna we Właściwościach kursu), a następnie aktywować i pobrać kurs na nowym telefonie. Nie ma ograniczenia dotyczącego ilości zmian telefonów.

Proces nauki można przenieść za pomocą opcji synchronizacji z serwerem supermemo.net. Wystarczy wpierw zsynchronizować się na starym telefonie, a następnie po pobraniu i aktywowaniu kursów dokonać synchronizacji na nowym telefonie.

Czy do używania SuperMemo Android niezbędne jest ciągłe połączenie z Internetem?

Nie. Połączenie z internetem potrzebne jest tylko do jednorazowej aktywacji i pobrania kursu z serwera.

Nie mogę zainstalować programu Multilingual, ponieważ przy próbie instalacji pojawia się komunikat: 'Invalid Windows Directory'.

Posiadam legalną wersję programu Mulitilingual z SM7. Mój problem polega na tym, że nie mogę zainstalować programu, ponieważ przy próbie instalacji pojawia się komunikat: 'Invalid Windows Directory'. Oczywiście jest to prawdą (praktycznie nigdy nie zostawiam domyślnej nazwy katalogu Windows). Moje pytanie: czy jest jakiś sposób na ominięcie tego problemu - poza oczywiście ponowną instalacją systemu Windows w domyślnym katalogu.

Podczas instalacji SuperMemo 7 z pakietu Advanced English pojawia się okno, w którym ustawia się ścieżki w tym ścieżkę do katalogu Windows i tam trzeba wpisać: 'dysk:/nazwa_katalogu_windows/SYSTEM'.

Czy możliwy jest zakup wersji angielskiej SuperMemo (szczerze mówiąc, wolałbym taką niż zlokalizowaną)?

SuperMemo jest wersją angielską. Podczas instalacji pakietów CD-ROMowych można wybrać inny język interfejsu, ale tłumaczenia dotyczą tylko podstawowych funkcji programu.

Czy możliwe jest zdefiniowanie skrótów klawiaturowych pozwalających szybko wpisywać znaki specjalne?

SuperMemo nie posiada teraz własnych możliwości obsługi klawiatury. w Windows 95 (i 98) polecamy stosowanie systemowych klawiatur pozwalających na uzyskanie znaków charakterystycznych dla danego języka.

Czy wersja SuperMemo pobrana z sieci różni się od wersji "pudełkowej" poza nieobecnością firmowych baz danych?

Zarówno program dostępny w sieci jak i rozporowadzany z naszymi kursami są pełnymi wersjami SuperMemo.

Program zaczyna pokazywać ile mi zostało jeszcze kredytu.

Proszę uruchomić program z pliku sm98.exe, który znajduje się w katalogu 'Easy English' na dysku twardym komputera. SuperMemo otworzy ostatnio uruchamianą bazę. Jeżeli ta baza nie jest zarejestrowana (na stronie jest różowy pasek) proszę otworzyć drugą bazę (File: Open lub Ctrl+O) - oryginalną instalowaną z płyty Easy English. Tą drugą bazę otwieramy wybierając plik .kno np.: abc.kno. Jeżeli pasek zniknął proszę otworzyć w ten sam sposób pierwszą bazę i wszystko powinno być w porządku.

Chcę aktualizować program z wersji 7.41 PL do 8.0. Czy możliwa jest kontynuacja nauki na "starych" plikach baz danych?

SuperMemo 8 nie widzi automatycznie baz wiedzy starszych systemów. Aby z nimi pracować należy użyć polecenia z menu File: Import: From SuperMemo7. Opcja ta spowoduje przekonwertowanie bazy do nowego formatu.

Problem z klawiaturą w kursach języka francuskiego.

Odnośnie litery i (i z dwoma kropkami) oraz dużej Ç w spellpadach. Aby uzyskać literę i należy na klawiaturze wcisnąć Shift [, a następnie literę i. Podobnie z literą ë (e z dwoma kropkami). Nie ma natomiast skrótu klawiszowego dla litery Ç. Można ją tylko uzyskać z klawiatury numerycznej, w tym celu należy przytrzymać prawy klawisz ALT i z klawiatury numerycznej wybrać 0199. Po zwolnieniu klawisza ALT - litera pojawi się w spellpadzie.

Strony