Po aktualizacji kursu z serii "Extreme" z wersji 1.0 do wersji 2.0, czcionki stały się mniej czytelne. Jak przywrócić poprzedni wygląd i kolory czcionek?

Aby w kursach z serii "Extreme" w wersji 2.0 przywrócić wygląd czcionek z poprzedniej wersji, należy:

a) ściągnąć jeden z poniższych plików zip (odpowiedni dla danej serii kursów):

b) wypakować z niego folder o nazwie "override" i skopiować go do folderu z kursem (folderu o nazwie kursu, zawierającego plik "course.smpak").

Po uruchomieniu kursu, wygląd ćwiczeń powinien ulec zmianie. Aby przywrócić wygląd z wersji 2.0, wystarczy usunąć dodany folder "override".

Do czego służy funkcja "Sprawdź i napraw"?

Funkcja "Sprawdź i napraw" (w menu: Kurs / Napraw / Sprawdź i napraw) służy do weryfikacji poprawności informacji o nauce w wybranym kursie. Funkcja ta próbuje naprawić nieprawidłowe wpisy w bazie nauki, które mogły powstać wskutek błędów aplikacji lub systemu (np. podczas aktualizacji kursów). Nie należy wywoływać tej funkcji, jeśli nie jest to konieczne.

Co to jest funkcja "Resetuj macierz"

To funkcja silnie ingerująca w algorytm nauki SuperMemo, powodująca ustawienie początkowych wartości (zresetowanie) istotnych parametrów algorytmu nauki. Funkcja ta nie wpływa na już wypracowane postępy w nauce (powtórki nie znikną), lecz modyfikuje ona parametry algorytmu mające wpływ na aktualną naukę (np. interwały wyznaczania powtórek).

Uwaga: Należy wywołać tę funkcję tylko w ostateczności, gdy jesteśmy przekonani, iż proces nauki działa nieprawidłowo.

Czy jest możliwość korzystania z systemu supermemo.net z urządzeń z systemem Windows Mobile?

System supermemo.net wykorzystuje różne mechanizmy takie jak np. AJAX lub jQuery, które nie są obsługiwane przez przeglądarki instalowane na urządzeniach typu PDA.

Urządzenia pracujące pod kontrolą systemu Windows Mobile nie są już wspierane przez naszą firmę.

W jaki sposób mogę usunąć dane słówko/wyrażenie z nauki?

W najnowszej wersji programu w menu Strona dostępna jest opcja Trwale pamiętam służąca do zaznaczenia stron, które mają być usunięte z procesu nauki.

Proszę o wyjaśnienie co to jest współczynnik zapomnień i na co wpływa konkretne jego ustawienie.

Współczynnik zapomnień odpowiada za porcję stron które użytkownik może nie pamiętać. Wartość ta wyrażana jest w postaci procentowej. Przykładowo jeśli wpiszemy 10% to SuperMemo będzie się starać tak wyznaczać powtórki, aby użytkownik pamiętał 90% przerobionego materiału.

Im wyższy współczynnik zapomnień tym szybciej się uczysz, ale mniej zapamiętujesz! Natomiast zbyt niska wartość prowadzi do straty czasu na niepotrzebne powtórki. Dodatkowo ślady pamięciowe podczas takiej nauki będą bardzo słabe co spowoduje dodatkowe skrócenie interwałów i dodatkową frustrację użytkownika. Stąd programy SuperMemo ograniczają wartości współczynnika do zakresu od 3% do 20%.

Domyślnie ustawianą wartością jest 10%. Większość zaawansowanych użytkowników przyznaje, że wartość ta jest wartością optymalną. Jeśli jednak uważasz, że zapamiętujesz zbyt mało możesz spróbować obniżyć wartość współczynnika. Jeśli uważasz, że powtórki są zbyt częste powiększ wartość współczynnika. W większości przypadków optymalna wartość współczynnika mieści się w granicach 8%-13%.

Czy istnieje opcja alfabetycznego wydruku jednostek z bazy danych?

Nie. Nie ma takiej możliwości.

Patch poprawiający błędy działaniu kursów Office'a 2007 na systemach 64 bitowych.

Poniższy patch poprawia błędy występujące np. w aplikacji Excel 2007. Między innymi, usuwa problemy z Flashem 64 bitowym.

Pobierz patch

Po pobraniu, należy zastąpić pliki zainstalowanej aplikacji, plikami z archiwum ZIP.

Jak ręcznie usunąć kurs z systemu?
Patch poprawiający błędy w aplikacji Say It Right 2.0

Poniższy patch poprawia błędy występujące w aplikacji Say It Right 2.0 . Między innymi, usuwa problemy podczas podawania kodu aktywacyjnego. Likwiduje błąd ze złym skalowaniem się okien w minimalnej rozdzielczości pod systemem Windows XP.

Pobierz patch

Po pobraniu, należy zastąpić pliki zainstalowanej aplikacji, plikami z archiwum ZIP.

Strony