Dlaczego w kursach z serii "Naucz się sam" na Windows XP/Vista/7 w wersjach 64bit nie są widoczne pewne elementy, a zamiast nich wyświetlane są puste ramki?

Aby te elementy były widoczne, należy najpierw zainstalować Adobe Flash Player, najlepiej wchodząc na stronę producenta http://get.adobe.com/flashplayer/ i pobierając stamtąd najnowszą wersję programu.

Uwaga: Instalację Flasha należy wykonać z poziomu Internet Explorera, instalacja z poziomy np. FireFoxa nie rozwiąże problemu.

Następnie trzeba nadpisać plik CourseExplorer.exe wersją pobraną tutaj: plik

Dlaczego w kursach serii "Naucz się sam" na Windows 7 nie są widoczne pewne elementy? (zamiast ich wyświetlane są puste ramki)?

Należy zainstalować Adobe Flash Player wchodząc przeglądarką Internet Explorer na stronę http://get.adobe.com/flashplayer/

Mam zainstalowany program Extreme English Intermediate. Przy uruchamianiu pokazuje się błąd "System. Invalid Cast Exception Specified cast is not valid" O co chodzi?

Problem ten został rozwiązany w aktualnie dostępnej wersji SuperMemo UX. Aby dokonać aktualizacji SuperMemo UX do najnowszej wersji, należy wybrać w menu "Narzędzia" opcję "Sprawdź aktualizację".
Po udanej aktualizacji problem ten nie powinien już występować.

W jaki sposób uaktualnić program? Przy próbie aktualizacji wyświetla się komunikat "Aby uaktualnić SuperMemo UX musisz mieć uprawnienia administratora".

Aby program mógł się uaktualnić należy uruchomić program SuperMemo UX z uprawnieniami administratora klikając na ikonę prawym klawiszem myszki i wybierając z menu kontekstowego opcję Uruchom jako administrator. System może zapytać się o hasło administratora lub tylko poprosić o akceptację wyboru.

Po uruchomieniu programu z uprawnieniami administratora należy z menu programu (u góry ekranu) wybrać opcję Narzędzia / Sprawdź aktualizacje i pobrać aktualizację. Tym razem aktualizacja powinna przejść bez problemu.

W nowszej wersji programu opcja ta została zautomatyzowana i program proponuje samodzielne ponowne uruchomienie się z uprawnieniami administratora i kontynuowanie procesu aktualizacji.

Podczas próby uruchomienia SuperMemo UX pojawia się błąd 'Aplikacja nie została prawidłowo zainicjowana'

Komunikat: 'Aplikacja nie została prawidłowo zainicjowana' świadczy o braku lub uszkodzeniu aplikacji Microsoft .NET.

Aby program mógł się prawidłowo uruchomić należy wykonać następujące czynności:

 • odinstalować SuperMemo UX
 • odinstalować Microsoft .NET Framework (w Panelu sterowania/Dodaj lub Usuń programy)
 • włożyć do napędu płytę z kursem SuperMemo - jeśli instalacja nie uruchomi się automatycznie to należy otworzyć plik autorun.exe, który znajduje się na CD-Rom.

Po tych czynnościach zainstalują się potrzebne aplikacje oraz kurs SuperMemo. Następnie będzie już można uruchomić SuperMemo UX.

Po uruchomieniu, utworzeniu nowego użytkownika i zalogowaniu pojawia się komunikat: "Access to the registry key (...) is denied. The application will be closed down."

Po uruchomieniu, utworzeniu nowego użytkownika i zalogowaniu pojawia się komunikat: "Access to the registry key 'HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/SuperMemo World/SuperMemo UX/Options' is denied. The application will be closed down." Program jest uruchamiany pod systemem Windows 2000 na koncie z uprawnieniami zwykłego użytkownika.

Aby program prawidłowo działał na koncie z uprawnieniami zwykłego użytkownika należy:

 • zainstalować program z poziomu konta administracyjnego,
 • nadal z poziomu konta administracyjnego uaktualnić program korzystając z opcji dostępnej w menu programu.

Po uaktualnieniu program powinien już prawidłowo działać na kontach z niższymi uprawnieniami niż administracyjne.

Na systemie Windows Vista aplikacja zaraz po uruchomieniu wyświetla błąd 'Nastąpiła próba wykonania nieautoryzowanej operacji'.

Jest to problem związany z automatyczną aktualizacją aplikacji, która zostaje zablokowana przez system. Szczegółowy opis instalacji i rozwiązywania problemów z działaniem aplikacji SuperMemo UX na systemach Windows Vista znajduje się na osobnej stronie

Podczas nauki pojawia się okienko o tytule 'System Windows - zły obraz' z komunikatem: 'Exception Processing Message ...'

Komunikat ten wyświetlany jest przez system Windows. Wyświetlanie tego komunikatu zostało wyłączone w najnowszej wersji programu. Proszę skorzystać z opcji automatycznej aktualizacji programu, aby uaktualnić SuperMemo UX do najnowszej wersji.

Po zainstalowaniu kursu Rosyjski. Нет проблем!+ (Rosyjski. Niet problem!+) nie ma możliwości nauki z tego kursu. Kurs nie jest wybrany do nauki.

Powodem takiego zachowania się programu jest to, że kurs nie zainstalował się prawidłowo z płyty CD.

Aby naprawić ten problem należy ręcznie zainstalować kurs z płyty.

 1. Proszę przegrać z płyty z kursem z katalogu RosNP2 plik course.smpak do katalogu, w którym zainstalowano aplikację wraz z kursem - domyślnie jest to katalog:
  C:/Program Files/SuperMemo UX/Courses/Rosyjski Niet problem 2/
  Powinien tam już istnieć taki plik - proszę go nadpisać.
 2. Proszę uruchomić program i na głównym ekranie z planem nauki proszę podjechać myszką do górnej krawędzi ekranu, a następnie z menu Kurs wybrać opcję Kursy zainstalowane.
 3. Proszę zaznaczyć kurs Rosyjski Niet problem i zaakceptować klikając na przycisk Wybierz.

Po zakończeniu kurs powinien prawidłowo zostać wybrany do nauki.

Na systemie Windows Vista nie działa sterowanie głosem w Extreme English!

System sterowania głosem zastosowany w programie Extreme English! nie działa prawidłowo na systemie Windows Vista PL. Użytkownicy angielskiej wersji Visty mogą korzystać z dostarczanego z nią systemu sterowania głosem. Sterowanie głosem programem SuperMemo działa w tym przypadku bez problemów. Dla użytkowników polskiej wersji niestety nie mamy rozwiązania. System Windows Vista PL rozprowadzany jest bez systemu rozpoznawania mowy.

Strony