Błąd "C:WINDOWSSYSTEM32AUTOEXEC.NT....." w systemach Windows XP.

Podczas instalacji dowolnego pakietu SuperMemo na niektórych komputerach z systemem Windows XP pojawia się problem (błąd) o treści:

C:WINDOWSSYSTEM32AUTOEXEC.NT. Ten plik systemowy nie nadaje się do uruchamiania aplikacji systemu MS-DOS lub Microsoft Windows. Wybierz przycisk "Zamknij", aby zakończyć działanie aplikacji.

Uniemożliwia on dalszą instalację programu. Problem ten zdiagnozowała firma Microsoft podając jego rozwiązanie: kliknij. Instrukcja tam zawarta pozwala "krok po kroku" usunąć powyższy błąd.

Jak dodać klawiaturę hiszpańską pod Windows XP?

Z Panelu Sterowania w zależności od konfiguracji:

 1. Jeśli Panel Sterowania jest w widoku kategorii
  • wybrać kategorię 'Data, godzina, język i opcje regionalne',
  • wybrać 'Dodaj inne języki'.
 2. Jeśli Panel Sterowania jest w układzie klasycznym
  • wybrać 'Opcje regionalne i językowe'.

W otwartym oknie 'Opcje regionalne i językowe' na zakładce 'Języki' proszę kliknąć na 'Szczegóły...'. w nowo otwartym oknie należy dodać nową klawiaturę klikając na 'Dodaj...'. Jako język należy wybrać 'Hiszpański (tradycyjny)', a układ klawiatury zostawić na 'Hiszpański'. Teraz pozostaje zatwierdzić wybrane zmiany klikając na przycisku 'OK'.

Kupiłem nowy komputer. Jak przenieść aktualny stan nauki na ten nowy komputer?
 1. Proszę zainstalować SuperMemo na nowym komputerze.
 2. Opcje eksportu i importu danych o nauce znajdują się w zaawansowanym zestawie opcji SuperMemo (od SM98). Aby włączyć ten zestaw należy skorzystać z opcji Plik: Poziom:Professonal, lub nacisnąć jednocześnie klawisze Ctrl+Alt+F12.
 3. W dotychczas używanym SuperMemo należy wyeksportować dane o nauce korzystając z opcji File: Export: Learning process. SuperMemo tworzy plik tekstowy z nazwą systemu i pliki pomocnicze. Są one standardowo umieszczane w podkatalogu 'BACKUP' katalogu, w którym kurs został zainstalowany. Cały podkatalog 'BACKUP' proszę skopiować na inny komputer.
 4. W nowo zainstalowanym SuperMemo należy wybrać (w trybie zaawansowanym) opcję File: Import: Learning process i wskazać na wcześniej wyeksportowany plik z danymi o nauce.
 5. Aby powrócić do uproszczonego (i przetłumaczonego) zestawu opcji w SuperMemo należy wybrać File: Level: Beginner/Basic, lub ponownie skorzystać z kombinacji Ctrl+Alt+F12. Po przejściu do trybu zaawansowanego automatycznie włączane są opcje edycji bazy danych i dodawania nowych stron (np. klawisz 'Dodaj' w trybie początkującym). Aby je wyłączyć należy wywołać okno parametrów (klawisze Ctrl+P) i na zakładce 'Data Access' w polu 'Access mode' wskazać opcję 'Learn Only'.
Komunikat 'Invalid Windows Directory' przy próbie instalacji SM7. Jeżeli system jest zainstalowany w innym katalogu niż domyślny.

Podczas instalacji SuperMemo 7 z pakietu Advanced English pojawia się okno, w którym ustawia się ścieżki w tym ścieżkę do katalogu Windows i tam trzeba wpisać:
'dysk:/nazwa_katalogu_windows/SYSTEM'.

Jak zaimportować bazę Speed Up do SuperMemo UX? Najnowsze SuperMemo UX ma opcję importu Q&A. Czy można ją do tego wykorzystać?

SuperMemo UX w najnowszej aktualizacji umożliwia import pytań w formacie Q&A. Nie ma jednak możliwości przenoszenia nagrań, ani szablonów kursu, więc SuperMemo World oficjalnie nie wspiera takiej możliwości przeniesienia kursu Speed Up! do SuperMemo UX.

Dostępny jest już nowy pakiet kursów Extreme English, który służy do nauki słownictwa i jest już oparty na SuperMemo UX.

Czy można przekonwertować plik tekstowy lub plik Excela zawierający zestawienie słówek na bazę SuperMemo?

SuperMemo pozwala na zaimportowanie serii pytań i odpowiedzi do bazy z pliku tekstowego. Plik taki musi mieć postać:

Q: tekst pytania
A: tekst odpowiedzi

Q: tekst pytania
A: tekst odpowiedzi

Q: tekst pytania
A: tekst odpowiedzi

Z każdej takiej pary powstanie osobne ćwiczenie. Do importu służy opcja w menu File: Import: Q'n'A text. Ćwiczenia będą miały wygląd strony takiej jak ta, na której się znajdujemy w momencie rozpoczęcia importu. Czyli najpierw ustalamy wygląd ćwiczenia (rozmieszczenie komponentów tekstowych, ustawienia fontów, kolor tła...), a następnie robimy import.

Czy w programie SuperMemo (...) istnieje możliwość włączenia "sprawdzania pisowni"?

SuperMemo pozwala na tworzenie takich ćwiczeń, ale w tym kursie nie zostały one wykorzystane. Nie ma też możliwości automatyczenego włączenia takiej opcji. Dla każdej stony trzeba wykonać je oddzielnie.

Algorytm utworzenia komponentu typu spell-pad (kontrolera pisowni) na stronie w bazie:

 1. Otwieramy bazę w trybie profesionalnym - za pomocą klawiszy Ctrl+Alt+f12 możemy się przełączać między trybami dostępnymi w SuperMemo,
 2. Klikamy na zakładkę Utwórz - znajduje się ona na górnej krawędzi okna z ćwiczeniem,
 3. Klikamy na żółtą ikonkę z litermi 'ab'. Następnie na stronie wskazujemy kursorem myszy położenie komponentu tzn. górnego lewego i dolnego prawego rogu. Wyświetli nam się ramka tego komponentu.
 4. Do tej ramki wpisujemy odpowiedź i klikamy ESC - komponent typu spell pad przechodzi do trybu egzaminowania (znika ramka, pojawia się pole do wpisywania tekstu). Po wpisaniu tekstu i wciśnięciu Enter pojawia sie poprawna ocena.
 5. W celu edycji odpowiedzi należy kliknąć na komponent z wciśniętym lewym Altem. Można wpisać kilka poprawnych odpowiedzi; muszą być przedzielone slashem (/). Potem wpisanie jednej z odpowiedzi jest uznawane za poprawną odpowiedź.
Mam problem z uzyskaniem polskich znaków w dodawanych przeze mnie jednostkach w PowerWords.

Używana przez Pana czcionka ma ustawiony skrypt na Zachodni i dlatego nie ma polskich fontów. Aby to zmienić proszę kliknąć na wpisanym tekście prawym przyciskiem myszy. z menu podręcznego wybieramy Links:Font. w oknie rejestru fontów będzie podświetlona nazwa używanego fontu (w tym przypadku Question). na górnej belce tego okienka jest ikonka z trzema literami 'f'. Po jej kliknięci ukaże się okienko z parametrami fontu. Tam trzeba zmienić skrypt na śrokowoeuropejski.

Jeżeli te zmiany nie spowodowały poprawnego wyświetlania polskich znaków to może nie ma zainstalowanej polskiej kalwiatury? a może klawiatura się przełączyła na inną. Proszę też to sprawdzić.

Może też tak być że w Windows nie ma czcionki używanej przez SuperMemo i wtedy jest używana czcionka domyślna. w takim przypadku w oknie parametrów fontu (w SuperMemo) trzeba wybrać inną czcionkę.

W trybie edycji nie widać tekstu ponieważ tło, jak i czcionka są w czarnym kolorze.

Można zmienić kolor tła dla całej bazy. Szybciej i prościej będzie jednak zmienić kolor czcionki:

 1. klikamy na komponencie tekstowym prawym przycikiem myszy i z podręcznego menu wybieramy Link:Font
 2. w okienku rejestru fontów w lewej części wybieramy nazwę czcionki, którą chcemy z mienić
 3. klikamy na górnej listwie okienka w ikonę z trzema literkami 'f' - otwiera się okienko z parametrami danej czcionki.
 4. zatwierdzamy zmiany i następnie zamykamy okienko rejestru fontów.
 5. przechodzimy do kolejnego ćwiczenia i zmiany zostają wprowadzone we wszystkich komponentach, w których dana czcionka jest użyta.
Proszę o wyjaśnienie kiedy stosujemy np. "Change children limit" i co to w ogóle jest "number of children"

Number of children - pokazuje ilość jednostek w danym węźle.

Children limit - to maksymalna ilość dzieci w węźle jaką ustala się przy pomocy opcji 'Tools: Options' ? zbyt duża ilość może spowolnić działanie programu.

Strony