Czy można używać kursów SuperMemo rozprowadzanych na płytach na komputerach Apple?

Niestety komputery firmy Apple nie są zgodne z komputerami PC i nie można na nich uruchamiać programów z PC. Tak więc nie da się zainstalować ani uruchomić naszych kursów na Macu, gdyż są one przeznaczone na komputery PC.

Jedną z możliwych opcji jest nauka w serwisie internetowym supermemo.net, który działa niezależnie od platformy, lub (dla zaawansowanych użytkowników) instalacja i konfiguracja narzędzia Wine (instrukcja znajduje się tutaj).

Windows Vista i Windows 7 - instalacja kursu

Program SuperMemo UX rozprowadzany ze starszymi kursami (wersja programu 1.1.6) nie był dostosowany do działania pod systemem Vista. Aplikacja zgłaszała błąd i zamykała się zaraz po uruchomieniu. Dopiero nowsza wersja programu (wersja 1.1.7) została poprawiona i działa prawidłowo również pod Vistą.

Aby uaktualnić wersję do nowszej wersji należy postępować według poniższych wskazówek:

 1. Pobrać łatkę w postaci wpisu do rejestru.
 2. Zainstalować łatkę. System wyświetli szereg pytań, czy na pewno chcemy zezwolić systemowi na dołączenie tego klucza do rejestru. Na wszystkie pytania należy odpowiedzieć twierdząco.
 3. Uruchomić program SuperMemo UX z uprawnieniami administratora klikając na ikonę prawym klawiszem myszki i wybierając z menu kontekstowego opcję Uruchom jako administrator. System może zapytać się o hasło administratora lub tylko poprosić o akcepację wyboru.
 4. Następnie klikając na przycisku Zaawansowane opcje (trzeci przycisk od prawej u góry ekranu, można też skorzystać z głównego menu programu) należy wybrać z menu kontekstowego opcję Narzędzia / Sprawdź aktualizacje.
 5. W nowo otwartym oknie klikamy przycisk Sprawdź. Program powinien pobrać aktualizację i wyświetlić informację, że konieczne jest ponowne uruchomienie programu.
 6. Po ponownym uruchomieniu SuperMemo UX powinno być już uaktualnione do wersji przynajmniej 1.1.7. Można to sprawdzić wybierając z Zaawansowanych opcji pozycję Pomoc / SuperMemo - informacje.
 7. Jeśli na liście kursów wybranych do nauki nie ma kursu ostatnio zainstalowanego, to należy kliknąć na przycisk Zaawansowane opcje i wybrać z menu kontekstowego opcję Kurs / Zainstalowane.... Otworzy się okienko, z którego możemy wybrać kurs, którego chcemy się uczyć.
O czym informują poszczególne oceny wyświetlane przez Trenera Wymowy?
 1. Ocena intonacji

  Aby obejrzeć wykres intonacji, zaznacz pole Intonacja (w polu Dodatkowe wykresy).

  Gdy wypowiadasz tekst, nadajesz mu melodię. Melodia ta powstaje poprzez zmianę modulacji głosu. Inną intonację ma zdanie twierdzące, a inną rozkazujące lub pytające. Jeśli otrzymałeś niską ocenę za intonację, koniecznie popracuj nad jej udoskonaleniem. Inaczej będziesz źle rozumiany. Posłuchaj kilkakrotnie tych fragmentów wypowiedzi lektora, które na wzorcowym wykresie zostały zaznaczone na zielono. Oznacza to, że w tych miejscach musisz wypowiedzieć głoski w dźwięczny sposób, czego wcześniej nie zrobiłeś. Dlatego Twój wykres intonacji różni się od wykresu intonacji wypowiedzi wzorcowej.

 2. Ocena akcentu

  Aby obejrzeć wykres akcentu, zaznacz pole Akcent (w polu Dodatkowe wykresy).

  Akcent mówi o tym, jak głośno wypowiadasz określoną część wyrażenia. Jeśli wzorcowy wykres często zmienia swoje wartości, jest bardzo pofalowany, a Twój wykres – przeciwnie – jest gładki, to oznacza, że Twoje nagranie powinno być bardziej wyraziste i mniej monotonne. Posłuchaj kilka razy fragmentów, w których wartość Twojego wykresu akcentu jest mniejsza od wzorcowego, a następnie powtórz je o wiele głośniej, niż zrobiłeś to za pierwszym razem. I na odwrót, jeśli wartość Twojego wykresu akcentu jest większa niż wzorcowa w danym miejscu – wypowiedz wyrażenie ciszej.

 3. Ocena tempa

  Na ocenę tempa składają się ocena szybkości wypowiadania danej frazy (jeżeli wypowiedziałeś ją w czasie dłuższym niż wzorcowe nagranie, to program odejmie Ci za to punkty) oraz ocena tempa wypowiadania danej frazy (jeśli pierwszy wyraz wyrażenia powiedziałaś szybko, a ostatni wolno, to program odejmie Ci za to punkty). Staraj się mówić w tym samym tempie co lektor w nagraniu wzorcowym.

 4. Ocena poprawności

  Ocena ta mówi, czy wypowiedziałeś te same głoski, co lektor. Jeśli zamiast „a” powiedziałeś „o”, bądź połknąłeś którąś z głosek w wyrażeniu, to program odejmie Ci za to punkty.

 5. Ocena końcowa

  W skład oceny końcowej wchodzą omówione powyżej oceny cząstkowe:

  • intonacji,
  • akcentu,
  • tempa,
  • poprawności oraz oceny takich parametrów jak:
   • jasność poszczególnych głosek,
   • stopień dźwięczności głosek,
   • energia przenoszona w poszczególnych pasmach w wypowiedzi,
   • szybkość zmian amplitudy dźwięku.
W instrukcji jest napisane że pierwsza powtórka jest zawsze po 2-3 dniach niezależnie od oceny odpowiedzi. Dlaczego u mnie jest po kilkunastu?

Pierwszy interwał wynosi 2-3 dni na samym początku nauki, dla nowo utworzonego modelu użytkownika (macierzy optymalizacji). Podczas nauki interwały te dostosowują się do profilu nauki użytkownika. Jeśli kurs nie jest bardzo trudny, to z reguły ulegają wydłużeniu.

Dlaczego na supermemo.net i w aplikacji Supermemo UX otrzymuje różne interwaly?

Różne interwały wyznaczane przez SuperMemo UX i supermemo.net, a w konsekwencji inne liczby powtórek w kalendarzach na obu platformach wynikają z mechaniki działania algorytmu odpowiedzialnego za proces nauki w tym wyznaczanie interwałów powtórek. Algorytm ten dodaje do wyznaczonego interwału niedeterministyczny składnik, w związku z czym nie ma możliwości, by rozkład powtórek do nauki, odbywającej się na platformie supermemo.net, był zbieżny z rozkładem powtórek dla tego samego kursu w SuperMemo UX.

To rozmycie interwałów wprowadzane przez algorytm SM ma za zadanie wypróbowanie możliwości zapamiętywania użytkownika i lepsze dostosowanie się do indywidualnych możliwości. Dzięki temu algorytm jest w stanie lepiej wykorzystać czas spędzony na naukę.

Jak mówić, aby Trener Wymowy mnie rozumiał?

  Mów głośno i wyraźnie. Jeśli jednak program poinformuje Cię, że mówisz za głośno, to nie ściszaj swojego głosu, tylko odsuń mikrofon na większą odległość.

  Staraj się mówić w ten sam sposób, co lektor, naśladując dokładnie jego akcent, intonację i tempo.

  Nie mlaskaj. Nie wypuszczaj głośno powietrza zarówno przed rozpoczęciem artykulacji, jak i po jej zakończeniu. Program może to uznać za część Twojego wyrażenia.

  Pracuj w cichym pomieszczeniu. Dodatkowe dźwięki mogą zaburzyć działanie programu.

  Uzbrój się w cierpliwość. Próbuj wielokrotnie wypowiedzieć to samo wyrażenie. Powtarzanie to gwarancja sukcesu.

Mój kod aktywacyjny niestety nie działa pomimo, że wpisuję go prawidłowo.

Proszę opisać szczegółowo problem podając wpisywany kod aktywacyjny i nazwę kursu. Maila z opisem proszę wysłać na adres: aktywacje@supermemo.pl

Strony