Podczas dodawania nowej jednostki pojawia się okno "Append node change".

To wynika z dodania dużej liczby jednostek do jednego węzła (ang. node). Aby uniknąć tego problemu należy wybrać w tym oknie pierwszy przycisk: "OK (automatically select new hook)", lub na samym dole można również zaznaczyć kratkę z opcją "Always automatic" - wówczas to okno już się nie będzie ukazywać.

Czy jest możliwość przenoszenia wybranych jednostek między różnymi systemami wiedzy?

W oknie treść klikamy prawym przyciskiem myszy na węzeł, który chcemy przenieść i z menu podręcznego wybieramy 'Transfer node'. Następnie wskazujemy bazę docelową. Jednostki zostaną dołączone do strony, która była wyświetlona w momencie zamknięcia docelowej bazy.

Jak mogę dodać gałęzi "User's Own Items" inny cały system wiedzy?
 1. W Advanced English należy wejść na stronę "User?s Own Items"
 2. Następnie otwieramy własną bazę i ustawiamy się na pierwszej stronie.
 3. Przechodzimy do okna "Treść" i klikamy na tytule pierwszej strony prawym przyciskiem myszy. z podręcznego menu wybieramy Tools :Transfer node.
 4. Wskazujemy docelową bazę poprzez kliknięcie w plik "advanced.kno".
Czy można oddzielnie przeglądać np. jednostki gramatyczne i leksykalne?

Możliwe jest zdefiniowanie hiperpołączeń czyli połączeń między konkretnymi stronami.

Czy możliwe jest stosowanie różnych czcionek/kolorów w ramach jednej jednostki?

W obrębie jednego komponentu tekstowego (ramki) nie można wprowadzić różnych czcionek, natomiast każdy komponent na stronie może mieć inną czcionkę i kolor.

W SuperMemo 98 dodano komponent RTF, który pozwala dowolnie formatować zawarty w nim tekst.

Ile maksymalnie znaków może zawierać pytanie lub odpowiedź w SM8.0?

Komponent tekstowy może zawierać 255 znaków, takich komponentów na stronie może być kilka. od SuperMemo 98 nie ma już tego ograniczenia.

W jaki sposób zamienić pola pytania i odpowiedzi we wszystkich elementach kolekcji?

Takiej opji jak swap dla całej bazy nie ma, ale można to zrobić dość prosto:

 1. Robimy kopię bezpieczeństwa bazy,
 2. Duplikujemy stronę z ćwiczeniem Ctrl+Alt+U,
 3. Ze zduplikowanej strony usuwamy zawartość komponentów,
 4. W komponencie pytania zaznaczamy w menu podręcznym opcję Answer,
 5. W komponencie odpowiedzi wyłączamy w menu podręcznym opcję Answer,
 6. Zapisujemy tę stronę jako Template - z menu podręcznego strony,
 7. Przechodzimy do okna Treść,
 8. Klikamy prawym przyciskiem myszy na tytule pierwszej strony,
 9. Wybieramy Node operations:Template:Merge with template,
 10. Wskazujemy na zapisany template i zatwierdzamy.
Czy opcja 'Import: From SM7' dostępna w SuperMemo 98 zaimportuje bazy z SM6?

Tak ale wymagana jest wersja SM8/SM98/SM99 zgodna z rokiem 2000 ? do pobrania z supermemo.com

W wyniku konwersji bazy powstał błąd. Tła stron jednostek są koloru czarnego.

Pojawienie się czarnego tła nie jest poprawnym działaniem programu, ale kilka razy tak się stało. Tło można zmienić dla całego węzła, więc jeżeli wybierzemy pierwszą stronę to zmienimy dla całej bazy.

 1. Dodajemy nową stronę w bazie i nadajemy jej docelowy kolor tła (np. biały)
 2. Zapisujemy tę stronę jako template (wzorzec) w menu podręcznym strony 'Template: Save as template' i nadajemy nazwę np. bialetlo.
 3. Przechodzimy do okna 'Treść' i wybieramy węzeł, w którym chcemy zmienić kolor tła.
 4. Z menu podręcznego wybieramy opcję 'Node operation: Template: Add template' i pokazujemy, który szablon ma być użyty - np. bialetlo
 5. Zatwierdzamy, program jeszcze chce wiedzieć czy dla stron węzłowych też wykonać tę operację.

Proszę nie zapomnieć o zrobieniu kopii zapasowej przed rozpoczęciem tych czynności!

W jaki sposób zainstalować angielską transkrypcję fonetyczną w bazie, którą stworzyłem?

Należy wybrać odpowiednią nazwę zbioru w Tools: Options: Language: Phonetic transcription. Jeżeli pole wyboru jest puste należy przekopiować pliki transkrypcji do podkatalogu Phonetic. Angielska transkrypcja jest dostępna w naszych produktach, przykładowo Advanced English lub MegaMix.

Uwaga: Jeżeli SuperMemo jest zainstalowane w katalogu c:\sm98 to katalog Phonetic musi być umieszczony w tym katalogu.

Strony