Pomimo zainstalowanej transkrypcji fonetycznej wyświetlają się tylko znaki zapytania (np. ?????????)

Świadczy to o braku transkrypcji dla danego słowa, zbiór transkrypcji nie obejmuje całego słownictwa lub niezainstalowana jest transkrypcja angielska (English1.* English2.*).

Odtwarzany jest tylko początek nagrania, koniec się nagle urywa.

Kilku użytkowników zasygnalizowało nam, że podczas nauki w Multimedialnym SuperMemo słychać tylko początek nagrań, koniec po prostu nagle się urywa. w niektórych przypadkach krótkie nagrania (pojedyncze słowa) nie były w ogóle odtwarzane. Powodem takiego działania jest uszkodzony kodek umożliwiający odtwarzanie skompresowanych dźwięków. Aby rozwiązać problem należy pobrać (228 KB) i ponownie zainstalować w/w kodek.

 1. Najpierw należy usunąć stare sterowniki:
  • Proszę otworzyć Panel Sterowania i wybrać Multimedia (dla Windows XP: Dźwięki i urządzenia audio).
  • Przejść na zakładkę Urządzenia (dla Windows XP: Sprzęt),
  • Rozwinąć listę Kodery-dekodery kompresujące audio (dla Windows XP: Kodery-dekodery audio, następnie Właściwości i przejść na zakładkę Właściwości).
  • Tam powinna się znajdować pozycja "Fraunhoffer IIS MPEG Layer-3 Codec". Proszę ją wybrać i kliknąć na Właściwości.
  • Powinno się otworzyć okienko z właściwościami kodera Fraunhoffer MPEG. Proszę kliknąć na przycisk Usuń (dla Windows XP: należy wybrać kodek i kliknąć klawisz Usuń).
 2. Teraz, po uruchomieniu, SuperMemo nie powinno w ogóle odtwarzać nagrań. Proszę zamknąć SuperMemo.
 3. Wystarczy teraz uruchomić instalator kodeka (plik l3codecx.exe).
 4. Odtwarzanie nagrań powinno działać prawidłowo.

Jeśli nadal występują problemy, a posiadają Państwo w komputerze nową kartę firmy Creative (np. Soundblaster Live! lub Audigy), to proszę zajrzeć na opis rozwiązania problemu w dziale FAQ.

Prezentowana w kursie Advanced English jest wymowa amerykańska, a miał to być program na poziomie CAE.

Rzeczywiście na pakiecie nie ma informacji, że wymowa lektora realizującego nagrania ilustrujące słownictwo jest amerykańska. Ale też nigdzie nie sugerujemy, że pakiet ma coś wspólnego z CAE czy innymi egzaminami brytyjskimi. Pakiet ma charakter produktu uniwersalnie wspomagającego zapamiętywanie dużych ilości słownictwa języka angielskiego.

Problem z odtwarzaniem dźwięku w Irregular verbs.

Problem dotyczy braku dźwięku w bazie Irregular Verbs (Basic English). Pomimo zainstalowanego Windows Media Playera w wersji 10 jedynym programem odtwarzającym dźwięki tego kursu jest QuickTime.

Rozwiązaniem problemu jest przeinstalowanie kodeków, gdyż w systemie brakuje kodeka GSM 6.10 Audio Codec. Procedura instalacji kodeków w systemach Windows 2000/XP:

 1. W menu 'Start > Panel sterowania' wybrać opcję 'Dodaj sprzęt' - otworzy się 'Kreator dodawania sprzętu'.
 2. Kliknąć "Dalej".
 3. Wybrać "Tak, urządzenie zostało juz podłączone." i ponownie kliknąć "Dalej".
 4. Na dole listy wybrać "Dodaj nowe urządzenie sprzętowe" i kliknąć "Dalej".
 5. Wybrać "Zainstaluj sprzęt, który wybiorę ręcznie z listy (zaawansowane)" i kliknąć "Dalej".
 6. Wybrać "Kontrolery dźwięku, wideo i gier" i kliknąć "Dalej".
 7. Jako Producent wybrać "(Standardowe urządzenia systemowe)" i kliknąć "Z dysku...".
 8. Kliknąć "Przeglądaj" i przejść do katalogu "C:WindowsSystem32". Tam odszukać plik 'mmdriver.inf', zaznaczyć go i kliknąć "Otwórz".
 9. W oknie 'Instalowanie z dysku' kliknąć OK.
 10. Jeśli pojawi się ostrzeżenie dot. testów zgodności, kliknąć "Mimo to kontynuuj".
 11. Pojawi się lista kodeków do wyboru do zainstalowania.
 12. Z tej listy można pojedynczo doinstalować brakujące kodeki (wymaga płyty instalacyjnej Windowsa)
 13. Ponownie uruchomić komputer.
Po zainstalowaniu kursów SpeedUp lub Proficiency podczas nauki nie słychać nagrań lektora.

Najprawdopodobniej została zmieniona ścieżka dostępu do dźwięków. Proszę uruchomić program i wywołać opcje bazy (Ctrl+P). w polu 'Secondary storage' na zakładce 'Data access' proszę wpisać ścieżkę wskazującą na napęd CD-ROM, w którym znajduje się druga płytka pakietu.

Jeżeli to nie pomoże to należy przeistalować Windows Media Playera 6.4. Program instalacyjny jest umieszczony na pierwszej płycie w katalogu WMP6.4. Ta instalacja przywróci pierwotne ustawienia sterowników i kodeków audio.

Po zainstalowaniu pakietu na komputerze z nową kartą Creative, obcinane są końcówki zdań w wypowiedziach lektorów.

Panelu Sterowania proszę wybrać 'Dźwięki i multimedia', na zakładce 'Sprzęt' kliknąć dwukrotnie na pozycji 'Kodery-dekodery audio' i przejść na zakładkę 'Właściwości'. Zostanie wyświetlona lista kodeków dostępnych w systemie.

Powinny być dostępne między innymi dwa kodeki obsługujące format mp3: Frauhoffer i Creative (ctmp3.acm)

Proszę kliknąć dwukrotnie na kodeku ctmp3.acm i w nowo otwartym oknie zmienić priorytet na największy z dostępnych na liście. Po zaakceptowaniu kodek 'ctmp3' powinien pojawić się na samym końcu listy kodeków. Dźwięki powinny być już odtwarzane prawidłowo.

Brak mowy lektora po zainstalowaniu SuperMemo na laptopie i przekopiowaniu całej bazy słownictwa.

Przyczyna problemu zapewne tkwi w nie zmienionej ścieżce do secondary storage - jest to miejsce, w którym znajdują się takie elementy jak dźwięki czy grafiki. Proszę uruchomić program, wywołać opcje bazy (Ctrl+P) i otworzyć zakładkę 'Data access'. na tej stronie w polu 'Secondary storage' należy wpisać poprawną ścieżkę dostępu do katalogu 'Elements'.

Po instalacji SuperMemo Extreme English! na Windows Vista PL nie działa rozpoznawanie mowy.

Kurs ten był wydany na długo przed wydaniem Windows Vista i jako taki nie wspiera Windows Vista. Niestety rozprowadzany z kursem mechanizm rozpoznawania mowy nie da się zainstalować na polskim wydaniu Visty. Angielska Vista ma już wbudowany w/w mechanizm i na niej rozpoznawanie mowy działa prawidłowo. Niestety nie znaleźliśmy sposobu na zainstalowanie systemu rozpoznawania mowy pod polską Vistą. Będziemy nadal kontynuować poszukiwania i jeśli znajdziemy rozwiązanie umieścimy je w tym miejscu.

Program wyznacza zbyt długie interwały powtórek.

W trybie zaawansowanym SuperMemo w menu File jest opcja Reset: Optimization matrices. Proszę ją wybrać; wtedy nastąpi zresetowanie współczynników odpowiedzialnych za wyliczanie dat powtórek. Od tego momentu sytuacja powinna powrócić do normy.

Jeśli powyższa rada nie pomogła to jest jeszcze jedna możliwość. Na CD-ROM z kursem jest plik sm8opt.dat w katalogu Systems/ABC/Info. Proszę go skopiować i następnie wkleić do katalogu Info, który znajduje się w katalogu Systems/[Nazwabazy] ([Nazwabazy] to np. 'Basic English POL'). Potem należy zdjąć z niego atrybut tylko-do-odczytu. Po uruchomieniu kursu trzeba jeszcze uruchomić opcję Recover z menu File. Opcja ta przeskanuje bazę i dodatkowo wczyta nowe parametry z nowego pliku.

Proszę o wyjaśnienie co to jest współczynnik zapomnień i na co wpływa konkretne jego ustawienie.

Współczynnik zapomnień odpowiada za porcję stron których użytkownik może nie pamiętać. Wartość ta wyrażana jest w postaci procentowej. Przykładowo jeśli wpiszemy 10% to SuperMemo będzie się starać tak wyznaczać powtórki, aby użytkownik pamiętał 90% przerobionego materiału.

Im wyższy współczynnik zapomnień tym szybciej się uczysz, ale mniej zapamiętujesz! Natomiast zbyt niska wartość prowadzi do straty czasu na niepotrzebne powtórki. Dodatkowo ślady pamięciowe podczas takiej nauki będą bardzo słabe co spowoduje dodatkowe skrócenie interwałów i dodatkową frustrację użytkownika. Stąd programy SuperMemo ograniczają wartości współczynnika do zakresu od 3% do 20%.

Domyślnie ustawianą wartością jest 10%. Większość zaawansowanych użytkowników przyznaje, że wartość ta jest wartością optymalną. Jeśli jednak uważasz, że zapamiętujesz zbyt mało możesz spróbować obniżyć wartość współczynnika. Jeśli uważasz, że powtórki są zbyt częste powiększ wartość współczynnika. W większości przypadków optymalna wartość współczynnika mieści się w granicach 8%-13%.

Strony