Jak w SuperMemo stworzyć profil użytkownika aby kilka osób mogło korzystać z jednego programu?

SuperMemo zapisuje informacje o nauce i powtórkach ucznia w plikach jego bazy danych (w SuperMemo nazywamy ją kolekcją). Informacje te są indywidualne i nie mogą być mieszane z informacjami o powtórkach innych osób. Dlatego, jeżeli więcej niż jedna osoba chce korzystać z opcji nauki w bazie SuperMemo, każda z nich powinna posiadać własną wersję bazy danych skopiowaną pod indywidualną nazwą. Aby wykonać kopię systemu, użyj w SuperMemo kombinacji klawiszy Ctrl+Shift+C. Nadaj swojej kopii bazy danych indywidualną rozpoznawalną dla siebie nazwę. Odpowiedz twierdząco na pytanie: "Do you want to keep secondary storage?". Zapobiegnie to kopiowaniu elementów bazy, które powinny zostać na CD-ROM. Zanim rozpoczniesz powtórki upewnij się, czy korzystasz z właściwej kopii bazy danych. Jej nazwa i ścieżka dostępu jest podawana w nazwie okna statusu lub okna spisu treści.

Czy do programu dołączona jest może czcionka fonetyczna w systemie IPU?

Nasze pakiety zawierają czcionkę IPA, która umożliwia wyświetlanie fonetycznego zapisu tekstów angielskich.

Po kilku dniach użytkowania programu system podaje informacje o błędzie: "Cannot Estimate New a Factor".

Proszę zamienić plik sm8opt.dat na oryginalny plik pobrany z CD-ROMu (katalog INFO). Proszę wyłączyć dla tego pliku atrybut Read-Only. Proces nauki się nie zmieni choć niektóre dane program będzie musiał odtworzyć na nowo.

Po uruchomieniu programu pojawia sie komunikat: "Cannot open player deviceMMSYSTEM266. Załadowanie urządzenia nie jest możliwe..."

Komunikat informuje o kłopotach ze sterownikami odtwarzającymi dźwięki. SuperMemo korzysta ze sterowników Windowsa. Aby zaradzić problemowi proszę przeinstalować Windows Media Playera. Można to zrobić używając płyty instalacyjnej Windows i wybierając instalację użytkownika lub pobrać z Internetu najnowszą wersję Windows Media Playera. Można również ponownie zainstalować Internet Explorera, należy jednakże podczas instalacji zaznaczyć opcje Windows Media Player i Dodatkowe Kodeki.

W jaki sposób rozpocząć zapamiętywanie słownictwa tylko z danego działu?

Należy w tym celu otworzyć okno Treść tam zaznaczyć odpowiedni dział i kiliknąć w przycisk Przegląd (lub Poziom w niektórych kursach). Opcja ta nie jest zapamiętywana przez program i przy kolejnym uruchomieniu programu należy ją ponownie wykonać jeżeli chcemy się uczyć z tego działu.

Drugą metodą jest poprzesuwanie myszą interesujących nas działów na początek spisu treści (wykonujemy to w oknie Treść). Następnie należy posortować kolejność zapamiętywania wg kolejki w drzewie (opcja File: Reset: Sort pending by contents). Ta metoda na stałe zmienia kolejność wprowadzanych ćwiczeń do powtórek. Proszę zauważyć, że kursy Advanced English Speed Up i Proficiency są posortowane wstępnie wg trudności ćwiczeń. Zalecamy więc po przerobieniu przesuniętego na początek działu, ponowne posortowanie kolejki zapamiętywania wg trudności (opcja File: Reset: Sort pending by ordinals).

Jak zainstalować kurs z programem Multimedialne SuperMemo na Windows Vista lub Windows 7?

Aby móc zainstalować kurs pod Vistą należy uruchomić instalator Setup.exe bezpośrednio z podkatalogu Setup32.

Najlepszym sposobem instalacji kursu jest zainstalowanie go w głównym katalogu na dysku C:/. Część kursów instaluje się domyślnie w katalogu głównym, dla pozostałych kursów należy zmienić miejsce instalacji. Taka instalacja nie wymaga żadnych dodatkowych operacji. Jeśli jednak pojawia się komunikat błędu Cannot create registry - patrz niżej.

Jeśli jednak kurs zostanie zainstalowany w katalogu Program Files należy dodatkowo ręcznie ustawić uprawnienia dla katalogu kursu (w przeciwnym przypadku będzie się pojawiać błąd Cannot create registry). Przykładowo jeśli kurs zainstalowany został w katalogu C:/Program Files/SuperMemo kurs j. rosyjskiego, to należy w Exploratorze Windows wejść do katalogu Program Files, kliknąć na katalogu SuperMemo kurs j. rosyjskiego prawym klawiszem myszki i z menu kontekstowego wybrać opcję Właściwości.
Następnie należy przejść na zakładkę Zabezpieczenia i kliknąć przycisk Edytuj....

Właściwości
W nowym oknie na liście grup (górna lista) wybrać Użytkownicy ([nazwa komputera]/Użytkownicy).
Lista grup
Na liście uprawnień (dolna lista) zaznaczyć flagę obok wpisu Pełna kontrola w kolumnie Zezwalaj.
Uprawnienia
Po zaakceptowaniu przyciskiem OK system ustawi odpowiednie uprawnienia.

Czy można na SuperMemo Mobile używać kursów Advanced English lub Extreme English?

Niestety nie. Kursy te były przygotowane na starszej wersji programu Multimedialne SuperMemo i nie ma możliwości przeniesienia ich na PDA z powodu podstawowej różnicy w konstrukcji treści baz.
 

Mam problem z chińskimi znakami, które po prostu na moim urządzeniu nie są wyświetlane.

Chińskie znaki są wyświetlane tylko wtedy, gdy na urządzeniu zainstalowana jest czcionka z pełnym zestawem znaków Unicode. Specjalnie dla naszych użytkowników przygotowaliśmy plik instalujący czcionki z pełną obsługą chińskich znaków. Można go pobrać tutaj (WM_CHT_fonts.cab - 5,7 MB).

Czy jest możliwość korzystania z systemu supermemo.net z urządzeń z systemem Windows Mobile lub iPhone?

Czy jest możliwość korzystania z systemu supermemo.net z urządzeń z systemem Windows Mobile? Próbowałem uruchamiać system na przeglądarce takiego urządzenia ale niestety nie da się na tym pracować.

System supermemo.net wykorzystuje zaawansowane mechanizmy (np. AJAX, jQuery), które nie są obsługiwane przez przeglądarki instalowane na urządzeniach typu PDA. Jedynym urządzeniem, które jest w stanie wyświetlić prawidłowo supermemo.net jest iPhone.

Na potrzeby urządzeń typu PDA przygotowaliśmy osobną wersję programu SuperMemo Mobile.

Proszę o wyjaśnienie co to jest współczynnik zapomnień i na co wpływa konkretne jego ustawienie.

Współczynnik zapomnień odpowiada za porcję stron które użytkownik może nie pamiętać. Wartość ta wyrażana jest w postaci procentowej. Przykładowo jeśli wpiszemy 10% to SuperMemo będzie się starać tak wyznaczać powtórki, aby użytkownik pamiętał 90% przerobionego materiału.

Im wyższy współczynnik zapomnień tym szybciej się uczysz, ale mniej zapamiętujesz! Natomiast zbyt niska wartość prowadzi do straty czasu na niepotrzebne powtórki. Dodatkowo ślady pamięciowe podczas takiej nauki będą bardzo słabe co spowoduje dodatkowe skrócenie interwałów i dodatkową frustrację użytkownika. Stąd programy SuperMemo ograniczają wartości współczynnika do zakresu od 3% do 20%.

Domyślnie ustawianą wartością jest 10%. Większość zaawansowanych użytkowników przyznaje, że wartość ta jest wartością optymalną. Jeśli jednak uważasz, że zapamiętujesz zbyt mało możesz spróbować obniżyć wartość współczynnika. Jeśli uważasz, że powtórki są zbyt częste powiększ wartość współczynnika. W większości przypadków optymalna wartość współczynnika mieści się w granicach 8%-13%.

Strony