Po imporcie z pliku Q&A część ćwiczeń jest pusta. Co się stało?

Być może ćwiczenia te nie zostały poprawnie zdefiniowane w formacie Q&A. Należy pamiętać, że znak pustej linii służy do rozdzielania dwóch ćwiczeń, a nie np. do definiowania położenia sekcji odpowiedzi. Ponadto należy sprawdzić, czy ćwiczenia te nie zawierają znaków takich jak: '<', '>' oraz '&' (patrz pytanie: 'Stworzona przeze mnie strona w moim własnym kursie jest wyświetlana jako pusta strona. Co się stało?').

Zaimportowałem/pobrałem już jakiś kurs i w obrębie tego samego podłączenia się do serwera na iPhonie chciałbym zaimportować/pobrać kolejny, lecz występują jakieś dziwne problemy (np. aplikacja eksportuje mi nie ten kurs). Co robić?

Jeżeli takie problemy się pojawią, sugeruje się zrestartowanie serwera (poprzez wyjście z ekranu serwera do menu edycji własnych kursów i wejście ponownie). Następnie na przeglądarce należy kliknąć na polu adresu, upewnić się, że jest tam wpisany taki sam adres jak na iPhonie (np. "http://10.0.2.2:8080") i nacisnąć ENTER, celem ponownego podłączenia się do serwera.

NIE ZALECA się używania przycisku 'ODŚWIEŻ', gdyż może to oznaczać ponowne przesłanie pewnych danych do iPhone'a, co może zaowocować np. ponownym importem tego samego kursu.

W przypadku dalszych problemów można zrestartować zarówno aplikację oraz przeglądarkę.

Czy możliwy jest równoczesny import kilku plików, lub jednoczesny import i eksport?

Nie, nie jest to możliwe. Jednocześnie należy wykonywać tylko JEDNĄ czynność. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić problemy.

Czy mogę w jakiś sposób usunąć pewne istniejące już ćwiczenia z kursu poprzez import 'nowej wersji' z pliku?

Nie ma takiej możliwości. Celem usunięcia niechcianych ćwiczeń z kursu należy zrobić to za pomocą opcji edycji własnych kursów w aplikacji SuperMemo na iPhonie. Ewentualnie można też wyeksportować kurs, pobrać go na komputer i tam pousuwać niepotrzebne ćwiczenia, a następnie wgrać go do iPhone'a pod nową nazwą. Należy jednak pamiętać, że w tym drugim przypadku nie zostaną zachowane postępy w nauce.

Załóżmy, że już zaimportowałem plik z definicją mojego kursu i osiągnąłem w nim pewne postępy w nauce. Teraz chciałbym zmienić (zaktualizować) sekcje pytania lub odpowiedzi w niektórych ćwiczeniach nie tracąc postępów w nauce. Co mogę zrobić?

W przypadku aktualizacji wyłącznie sekcji odpowiedzi dla danych ćwiczeń, należy przygotować plik zawierający definicje ćwiczeń, dla których należy zaktualizować sekcje odpowiedzi.

Plik ten nie musi (choć może, aczkolwiek nie jest to zalecane) zawierać definicje ćwiczeń już istniejących, które nie podlegają zmianom. Podczas importu (w oknie przeglądarki) należy wybrać tenże plik i jako nazwę kursu podać nazwę kursu, w którym ćwiczenia te mają zostać zaktualizowane. Bardzo ważne jest jednak w tym przypadku zachowanie takiej samej treści sekcji pytania dla ćwiczeń, którym chcemy zaktualizować sekcję odpowiedzi. Albowiem, podczas aktualizacji aplikacja pobiera wszystkie ćwiczenia z danego kursu istniejące dotychczas w bazie danych.

Za każdym razem, kiedy aplikacja przetwarza jakieś ćwiczenie sprawdza, czy wśród pobranych, istniejących już ćwiczeń, nie ma ćwiczenia o TAKIEJ SAMEJ SEKCJI PYTANIA. Jeśli jest, to sekcja odpowiedzi tego ćwiczenia jest uaktualniana - postępy w nauce danego ćwiczenia nie są zmieniane. Jeżeli takiego ćwiczenia nie ma, to jest ono po prostu dodawane do bazy danych jako nowe.

Należy zatem zwrócić uwagę, że dowolna zmiana w treści pytania powoduje potraktowanie tego ćwiczenia jako NOWEGO. Jeżeli zatem chce się zmienić treść sekcji pytania, bez tracenia postępów w nauce i dodawania ćwiczenia jako nowego, należy użyć do tego wbudowanego edytora ćwiczeń w aplikacji SuperMemo na iPhone'a.

Zaimportowałem swój kurs. Po wejściu do menu 'Nowe Ćwiczenie' okazało się, że program potworzył strony działowe, do których powrzucał moje ćwiczenia. Na jakiej zasadzie zostały utworzone te strony działowe?

Celem lepszej przejrzystości kursu, aplikacja podczas jego importu grupuje ćwiczenia w działy po 100 sztuk. Działy te są stronami wyłączonymi z nauki, dlatego nie można ich edytować w menu edycji własnych kursów, ale też nie pojawią się one w nauce. Nazwa działu wskazuje numery ćwiczeń (wg kolejności podanej w pliku z definicją kursu), które się w jego obrębie znajdują.

W jakim kodowaniu powinien być zapisany plik z definicją kursu?

Aplikacja oczekuje pliku zapisanego w kodowaniu UTF8. Użycie innych kodowań może skutkować błędami w treści kursu.

Czy jeśli znam składnię typów ćwiczeń SuperMemo, mogę importować inne typy ćwiczeń (np. luka w tekście, test wyboru)?

Tak, jest to możliwe. Jeżeli poprawnie zostanie zdefiniowana treść pytania np. w postaci ćwiczenia luka w tekście, ćwiczenie zostanie wyświetlone właśnie w takiej postaci.

Przykład (test wyboru): (znacznik "A:" nie używany w tym przypadku)

Q: Stolicą Polski jest <radio display="block" orientation="vertical">
 <option> Kraków </option> <option correct="true"> Warszawa </option> </radio>
Załóżmy, że już zaimportowałem plik z definicją mojego kursu i osiągnąłem w nim pewne postępy w nauce. Teraz chciałbym dodać do niego kilka nowych ćwiczeń. Co mam zrobić?

Należy przygotować plik z definicją nowych ćwiczeń. Plik ten nie musi (choć może, aczkolwiek nie jest to zalecane) zawierać definicje ćwiczeń już istniejących. Podczas importu (w oknie przeglądarki) należy wybrać tenże plik i jako nazwę kursu podać nazwę kursu, do którego te ćwiczenia mają zostać dodane.

Kurs zostanie rozszerzony o nową porcję ćwiczeń. Postępy nauki dla istniejących już ćwiczeń nie zostaną utracone. Dzięki temu mechanizmowi można łatwo i szybko dodać kilka nowych ćwiczeń do kursu o nawet bardzo dużej liczbie stron bez utraty postępów w nauce.

W jaki sposób tworzone są nazwy ćwiczeń dla ćwiczeń importowanych przy pomocy mechanizmu Q&A?

Brane są 32 pierwsze znaki z sekcji pytania. Dopuszczalna jest sytuacja, kiedy kilka ćwiczeń ma podobnie zaczynające się sekcje pytania, wobec czego otrzymają one identyczne nazwy, co jednak nie stanowi żadnego problemu dla aplikacji.

Strony