Jak zainstalować kurs z programem Multimedialne SuperMemo na Windows Vista lub Windows 7?

Aby móc zainstalować kurs pod Vistą należy uruchomić instalator Setup.exe bezpośrednio z podkatalogu Setup32.

Najlepszym sposobem instalacji kursu jest zainstalowanie go w głównym katalogu na dysku C:/. Część kursów instaluje się domyślnie w katalogu głównym, dla pozostałych kursów należy zmienić miejsce instalacji. Taka instalacja nie wymaga żadnych dodatkowych operacji. Jeśli jednak pojawia się komunikat błędu Cannot create registry - patrz niżej.

Jeśli jednak kurs zostanie zainstalowany w katalogu Program Files należy dodatkowo ręcznie ustawić uprawnienia dla katalogu kursu (w przeciwnym przypadku będzie się pojawiać błąd Cannot create registry). Przykładowo jeśli kurs zainstalowany został w katalogu C:/Program Files/SuperMemo kurs j. rosyjskiego, to należy w Exploratorze Windows wejść do katalogu Program Files, kliknąć na katalogu SuperMemo kurs j. rosyjskiego prawym klawiszem myszki i z menu kontekstowego wybrać opcję Właściwości.
Następnie należy przejść na zakładkę Zabezpieczenia i kliknąć przycisk Edytuj....

Właściwości
W nowym oknie na liście grup (górna lista) wybrać Użytkownicy ([nazwa komputera]/Użytkownicy).
Lista grup
Na liście uprawnień (dolna lista) zaznaczyć flagę obok wpisu Pełna kontrola w kolumnie Zezwalaj.
Uprawnienia
Po zaakceptowaniu przyciskiem OK system ustawi odpowiednie uprawnienia.