W instrukcji jest napisane że pierwsza powtórka jest zawsze po 2-3 dniach niezależnie od oceny odpowiedzi. Dlaczego u mnie jest po kilkunastu?

Pierwszy interwał wynosi 2-3 dni na samym początku nauki, dla nowo utworzonego modelu użytkownika (macierzy optymalizacji). Podczas nauki interwały te dostosowują się do profilu nauki użytkownika. Jeśli kurs nie jest bardzo trudny, to z reguły ulegają wydłużeniu.

Dlaczego warto zaufać SuperMemo?

Firma SuperMemo World sp. z o.o. działa na rynku edukacji i szkoleń od 1991 roku. Z każdym rokiem wykorzystujemy nasze rosnące doświadczenie do tego, aby nasze produkty były coraz bardziej przyjazne i skuteczne.

Wieloletnie doświadczenie zostało poparte badaniami naukowymi, dzięki którym wypracowaliśmy pionierską metodę SuperMemo, optymalizującą proces nauki i powtarzania nowych informacji. Użytkownik uczy się szybciej i skuteczniej, ponieważ powtarza tylko materiał, który tego wymaga, nie tracąc czasu na powtórki tego, co już pamięta.

W niektórych stronach nie miejsca na wpisanie odpowiedzi. Czy to jest błąd?

Nie jest to błąd. Jest to jedynie typ ćwiczenia, w którym odpowiedzi udzielamy w pamięci lub ustnie.

Co to jest interwał?

Jest to liczba dni pomiędzy powtórkami danego ćwiczenia.

W jaki sposób wpisywać narodowe znaki w kursie?

Przeczytaj opis jakie są zalecane metody uzyskania narodowych znaków podczas nauki ».

Po aktualizacji kursu z serii "Extreme" z wersji 1.0 do wersji 2.0, czcionki stały się mniej czytelne. Jak przywrócić poprzedni wygląd i kolory czcionek?

Aby w kursach z serii "Extreme" w wersji 2.0 przywrócić wygląd czcionek z poprzedniej wersji, należy:

a) ściągnąć jeden z poniższych plików zip (odpowiedni dla danej serii kursów):

b) wypakować z niego folder o nazwie "override" i skopiować go do folderu z kursem (folderu o nazwie kursu, zawierającego plik "course.smpak").

Po uruchomieniu kursu, wygląd ćwiczeń powinien ulec zmianie. Aby przywrócić wygląd z wersji 2.0, wystarczy usunąć dodany folder "override".

Do czego służy funkcja "Sprawdź i napraw"?

Funkcja "Sprawdź i napraw" (w menu: Kurs / Napraw / Sprawdź i napraw) służy do weryfikacji poprawności informacji o nauce w wybranym kursie. Funkcja ta próbuje naprawić nieprawidłowe wpisy w bazie nauki, które mogły powstać wskutek błędów aplikacji lub systemu (np. podczas aktualizacji kursów). Nie należy wywoływać tej funkcji, jeśli nie jest to konieczne.

Co to jest funkcja "Resetuj macierz"

To funkcja silnie ingerująca w algorytm nauki SuperMemo, powodująca ustawienie początkowych wartości (zresetowanie) istotnych parametrów algorytmu nauki. Funkcja ta nie wpływa na już wypracowane postępy w nauce (powtórki nie znikną), lecz modyfikuje ona parametry algorytmu mające wpływ na aktualną naukę (np. interwały wyznaczania powtórek).

Uwaga: Należy wywołać tę funkcję tylko w ostateczności, gdy jesteśmy przekonani, iż proces nauki działa nieprawidłowo.

Czy jest możliwość korzystania z systemu supermemo.net z urządzeń z systemem Windows Mobile?

System supermemo.net wykorzystuje różne mechanizmy takie jak np. AJAX lub jQuery, które nie są obsługiwane przez przeglądarki instalowane na urządzeniach typu PDA.

Urządzenia pracujące pod kontrolą systemu Windows Mobile nie są już wspierane przez naszą firmę.

W jaki sposób mogę usunąć dane słówko/wyrażenie z nauki?

W najnowszej wersji programu w menu Strona dostępna jest opcja Trwale pamiętam służąca do zaznaczenia stron, które mają być usunięte z procesu nauki.

Strony