Proszę o wyjaśnienie co to jest współczynnik zapomnień i na co wpływa konkretne jego ustawienie.

Współczynnik zapomnień odpowiada za porcję stron które użytkownik może nie pamiętać. Wartość ta wyrażana jest w postaci procentowej. Przykładowo jeśli wpiszemy 10% to SuperMemo będzie się starać tak wyznaczać powtórki, aby użytkownik pamiętał 90% przerobionego materiału.

Im wyższy współczynnik zapomnień tym szybciej się uczysz, ale mniej zapamiętujesz! Natomiast zbyt niska wartość prowadzi do straty czasu na niepotrzebne powtórki. Dodatkowo ślady pamięciowe podczas takiej nauki będą bardzo słabe co spowoduje dodatkowe skrócenie interwałów i dodatkową frustrację użytkownika. Stąd programy SuperMemo ograniczają wartości współczynnika do zakresu od 3% do 20%.

Domyślnie ustawianą wartością jest 10%. Większość zaawansowanych użytkowników przyznaje, że wartość ta jest wartością optymalną. Jeśli jednak uważasz, że zapamiętujesz zbyt mało możesz spróbować obniżyć wartość współczynnika. Jeśli uważasz, że powtórki są zbyt częste powiększ wartość współczynnika. W większości przypadków optymalna wartość współczynnika mieści się w granicach 8%-13%.

Czy istnieje opcja alfabetycznego wydruku jednostek z bazy danych?

Nie. Nie ma takiej możliwości.

Po zainstalowaniu kursu Rosyjski. Нет проблем!+ (Rosyjski. Niet problem!+) nie ma możliwości nauki z tego kursu. Kurs nie jest wybrany do nauki.

Powodem takiego zachowania się programu jest to, że kurs nie zainstalował się prawidłowo z płyty CD.

Aby naprawić ten problem należy ręcznie zainstalować kurs z płyty.

 1. Proszę przegrać z płyty z kursem z katalogu RosNP2 plik course.smpak do katalogu, w którym zainstalowano aplikację wraz z kursem - domyślnie jest to katalog:
  C:/Program Files/SuperMemo UX/Courses/Rosyjski Niet problem 2/
  Powinien tam już istnieć taki plik - proszę go nadpisać.
 2. Proszę uruchomić program i na głównym ekranie z planem nauki proszę podjechać myszką do górnej krawędzi ekranu, a następnie z menu Kurs wybrać opcję Kursy zainstalowane.
 3. Proszę zaznaczyć kurs Rosyjski Niet problem i zaakceptować klikając na przycisk Wybierz.

Po zakończeniu kurs powinien prawidłowo zostać wybrany do nauki.

W instrukcji jest napisane że pierwsza powtórka jest zawsze po 2-3 dniach niezależnie od oceny odpowiedzi. Dlaczego u mnie jest po kilkunastu?

Pierwszy interwał wynosi 2-3 dni na samym początku nauki, dla nowo utworzonego modelu użytkownika (macierzy optymalizacji). Podczas nauki interwały te dostosowują się do profilu nauki użytkownika. Jeśli kurs nie jest bardzo trudny, to z reguły ulegają wydłużeniu.

Dlaczego na supermemo.net i w aplikacji Supermemo UX otrzymuje różne interwaly?

Różne interwały wyznaczane przez SuperMemo UX i supermemo.net, a w konsekwencji inne liczby powtórek w kalendarzach na obu platformach wynikają z mechaniki działania algorytmu odpowiedzialnego za proces nauki w tym wyznaczanie interwałów powtórek. Algorytm ten dodaje do wyznaczonego interwału niedeterministyczny składnik, w związku z czym nie ma możliwości, by rozkład powtórek do nauki, odbywającej się na platformie supermemo.net, był zbieżny z rozkładem powtórek dla tego samego kursu w SuperMemo UX.

To rozmycie interwałów wprowadzane przez algorytm SM ma za zadanie wypróbowanie możliwości zapamiętywania użytkownika i lepsze dostosowanie się do indywidualnych możliwości. Dzięki temu algorytm jest w stanie lepiej wykorzystać czas spędzony na naukę.

Jak mówić, aby Trener Wymowy mnie rozumiał?

  Mów głośno i wyraźnie. Jeśli jednak program poinformuje Cię, że mówisz za głośno, to nie ściszaj swojego głosu, tylko odsuń mikrofon na większą odległość.

  Staraj się mówić w ten sam sposób, co lektor, naśladując dokładnie jego akcent, intonację i tempo.

  Nie mlaskaj. Nie wypuszczaj głośno powietrza zarówno przed rozpoczęciem artykulacji, jak i po jej zakończeniu. Program może to uznać za część Twojego wyrażenia.

  Pracuj w cichym pomieszczeniu. Dodatkowe dźwięki mogą zaburzyć działanie programu.

  Uzbrój się w cierpliwość. Próbuj wielokrotnie wypowiedzieć to samo wyrażenie. Powtarzanie to gwarancja sukcesu.

Strony