Program wyznacza zbyt długie interwały powtórek.

W trybie zaawansowanym SuperMemo w menu File jest opcja Reset: Optimization matrices. Proszę ją wybrać; wtedy nastąpi zresetowanie współczynników odpowiedzialnych za wyliczanie dat powtórek. Od tego momentu sytuacja powinna powrócić do normy.

Jeśli powyższa rada nie pomogła to jest jeszcze jedna możliwość. Na CD-ROM z kursem jest plik sm8opt.dat w katalogu Systems/ABC/Info. Proszę go skopiować i następnie wkleić do katalogu Info, który znajduje się w katalogu Systems/[Nazwabazy] ([Nazwabazy] to np. 'Basic English POL'). Potem należy zdjąć z niego atrybut tylko-do-odczytu. Po uruchomieniu kursu trzeba jeszcze uruchomić opcję Recover z menu File. Opcja ta przeskanuje bazę i dodatkowo wczyta nowe parametry z nowego pliku.

Proszę o wyjaśnienie co to jest współczynnik zapomnień i na co wpływa konkretne jego ustawienie.

Współczynnik zapomnień odpowiada za porcję stron których użytkownik może nie pamiętać. Wartość ta wyrażana jest w postaci procentowej. Przykładowo jeśli wpiszemy 10% to SuperMemo będzie się starać tak wyznaczać powtórki, aby użytkownik pamiętał 90% przerobionego materiału.

Im wyższy współczynnik zapomnień tym szybciej się uczysz, ale mniej zapamiętujesz! Natomiast zbyt niska wartość prowadzi do straty czasu na niepotrzebne powtórki. Dodatkowo ślady pamięciowe podczas takiej nauki będą bardzo słabe co spowoduje dodatkowe skrócenie interwałów i dodatkową frustrację użytkownika. Stąd programy SuperMemo ograniczają wartości współczynnika do zakresu od 3% do 20%.

Domyślnie ustawianą wartością jest 10%. Większość zaawansowanych użytkowników przyznaje, że wartość ta jest wartością optymalną. Jeśli jednak uważasz, że zapamiętujesz zbyt mało możesz spróbować obniżyć wartość współczynnika. Jeśli uważasz, że powtórki są zbyt częste powiększ wartość współczynnika. W większości przypadków optymalna wartość współczynnika mieści się w granicach 8%-13%.

W jaki sposób połączyć bazy AE SpeedUp! i AE Proficiency?

Zakładamy że dołączamy Proficiency do SpeedUp.

 1. Najpierw instalujemy oba pakiety na komputerze.
 2. Kopiujemy zawartość drugiej płyty (płyta z dźwiękami) na dysk twardy.
 3. Uruchamiamy SpeedUp i w opcjach bazy (Ctrl+P) w polu Secondary storage ustawiamy ścieżkę dostępu do tego przekopiowanego katalogu Elements. Jeżeli ścieżka bedzie dobra to dźwięki w kursie bedą się odtwarzać po wyjęciu CD2 z napędu.
 4. Przed zamknięciem programu ustawiamy się na pierwszej stronie kursu.
 5. Uruchamiamy kurs Proficiency i w oknie treści klikamy prawym przyciskiem myszy na węzeł, który chcemy przenieść (w naszym przypadku na tytule pierwszej strony Advanced English) i z menu podręcznego wybieramy 'Transfer node'. Płyta CD2 Proficiency musi być w napędzie.
 6. Program poprosi o wybranie bazy docelowej. Wskazujemy na Advanced English Speed Up. Uwaga: wskazujemy plik z ikoną globusa a nie otwieramy katalog o tej samej nazwie.
 7. Program powinien przenieść wszystkie ćwiczenia i nagrania z Proficiency do kursu SpeedUp.
 8. Po skończeniu warto zrobić Recover całej bazy, aby sprawdzić, spójność bazy kursu.
Proszę nie zapomnieć o zrobieniu kopii zapasowej bazy przed rozpoczęciem powyższych czynności!
W jaki sposób przenieść AE SpeedUp! i AE Proficiency do SuperMemo 2002?

Poniżej przedstawiamy opis jak przenieść kursy Advanced English SpeedUp! i Advanced English Proficiency do SuperMemo 2002, oraz jak potem zaimportować proces nauki z poprzedniej wersji Advanced English 97.

Proces ten powinien przebiegać w nastepującej kolejności:

 1. Instalacja obu pakietów AE (SpeedUp! i Proficiency).
 2. Upgrade baz do SM2002 + Recover
 3. Import procesu nauki z AE'97 do AE SpeedUp! + Recover
 4. Import procesu nauki z AE'97 do AE Proficiency + Recover

Możliwe jest potem połączenie baz SINS w jedną przy pomocy opcji Merge, ale spowoduje to ponowne nadanie numerów jednostek i niekompatybilność z przyszłymi edycjami Advanced English.

Jeżeli cała operacja przeprowadzona zostanie w powyższej kolejności (upgrade/import) to w wyniku opcji Recover otrzymamy jedynie nieistotne błędy. UWAGA: jeżeli operacja będzie prowadzona w kolejności import/upgrade, to błędów będzie dużo więcej.

Po operacji przesiadki z AE'97 na SINS utracimy ok 60 elementów. Są to jednostki z AE'97, które mówią o obsłudze samego programu i nie zostały zawarte w nowym Advanced English.

Czy jest możliwe przeniesienie powtórek z bazy Advanced English SM8 do nowego AE Speed up?

Aby przenieść proces nauki ze starego Advanced Eng. do nowego:

 1. Robimy kopię starej bazy w SM8 i zamykamy program
 2. Uruchamiamy nowe Advanced English
 3. Otwieramy kopie starej bazy w nowym SuperMemo
 4. Następuje konwersja bazy
 5. Po konwersji w menu Plik jest dostępna opcja export:learning process - w ten sposób otrzymujemy plik z procesem nauki
 6. Otwieramy bazę Advanced English SpeedUp i za pomocą opcji import:learnin proces ładujemy proces nauki do tej bazy. Oto jak odpowiadamy na kolejne pytania programu:
  • Do you want to integrate all files with the file system? - No
  • Warning! This collection is already using secondary storage! Continue? - Yes
  • Warning! System and backup source differ. Continue? - Yes
  • Cannot find user profile. Continue without importing user profile? - Yes
  • Import history of repetitions? - Yes
 7. Wykonujemy pełny recover bazy (Ctrl+F12). Jeżeli raport wykaże błędy recover powtarzamy.
Dlaczego w Advanced English prezentowane są słowa z zakresu początkującego?

Rzeczywiście w Advanced English zdarza się również słownictwo na poziomie, który w wielu pogramach nauczania angielskiego może być uważany za podstawowy. Mamy nadzieję, że w takich przypadkach przynajmniej fakt, że takie słownictwo jest wprowadzane za pomocą definicji monolingistycznych będzie osłodą w "przebijaniu się" przez nie w Advanced English. Zawsze też można skorzystać z opcji Pomiń albo Zapomnij aby usunąć trywialne słowa z procesu powtórek.

Dlaczego w AE Speed up! prezentowane są rzadko używane znaczenia słów?

Materiał Speed up! jest przede wszystkim zbiorem definicji angielsko-angielskich słownictwa dostosowanych do zapamiętywania, a więc jednocześnie możliwie najkrótszych, budzących jednoznaczne skojarzenia i nie tworzących konfliktów skojarzeń z innymi znaczeniami lub słowami. w tym sensie definicji słowa "manifestation" jako "the act of manifesting" trudno cokolwiek zarzucić - jest precyzyjna i jednocześnie ujmuje wszystkie możliwe odcienie znaczeniowe. Nieco zamieszania może wprowadzać polskie tłumaczenie zarówno definicji jak i samego słowa "manifestation" jako "manifestacja". na pierwszy rzut oka sugeruje ono bowiem raczej akt demostracji politycznej niż np. światopoglądowej. Proszę jednak zauważyć, że manifestacja w języku polskim występuje podobnie jak w angielskim w obu tych znaczeniach, w szczególności jako jawne okazywanie swych uczuć, poglądów, stosunku do kogoś lub czegoś (patrz Uniwersalny Słownik Języka Polskiego PWN, 2003), a tłumaczenia "przejaw" czy "objaw" mają semantycznie charakter bardzo statyczny i nie przekazują dynamiki zwykle niesionej przez wystąpienia "manifestation".

Zdarza się, że w kursie Advanced English prezentowana wymowa nie jest standardowa.

Wymowa vice versa - rzeczywiście w niektórych sytuacjach wymowa może odbiegać od wzorców słownikowych, co pokazuje, że nawet wśród wykształconych językowo native speakerów istnieją rozbieżności w tym zakresie. Pierwsze wystąpienie "vice versa" w Speed up! jest najwyraźniej wypowiedziane przez lektorkę pod wpływem łacińskiego pochodzenia tego wyrażenia. Nawiasem mówiąc dwa następne wystąpienia "vice versa" w kursie (w definicjach innych słów) mają już typową wymowę sugerowaną przez słowniki. Uważamy, że przy tak ogromnej ilości nagrań słownictwa trudnego jak w pakietach Speed up! i Proficiency nie sposób uzyskać w 100% wymowę w zadowalającą wszystkich purystów, a naszym celem było raczej "sfotografowanie" prawdziwego języka żywego i zróżnicowanego, niż osiągnięcie efektu laboratoryjnej czystości wymowy.

Jak wprowadzić w SM99 w komponencie tekstowym polskie małe litery?

Proszę zaznaczyć opcję 'Options: SuperMemo: Trim shortcuts'.

W jaki sposób mogę usunąć niektóre ćwiczenia z powtórek?

Wystarczy użyć Ctrl+R (Zapomnij) lub Ctrl+D (Pomiń). Można też przerwać naukę i kliknąć w przycisk 'Zapomnij' lub 'Pomiń' na stronie, którą chcesz usunąć z powtórek.

Strony