Jak przywracać naukę kursu (bazę danych) z kopii bezpieczeństwa, które automatycznie tworzyły się, co jakiś czas?

Opcje przywracania bazy danych programu z kopii zapasowej są dostępne w Opcjach programu. Po kliknięciu na przycisk Kopia zapasowa możemy sprawdzić kiedy była utworzona ostatnia kopia zapasowa oraz przywrócić bazę danych z ostatniej kopii.

Jak wywołać rosyjską klawiaturę podczas nauki?

Należy w opcjach telefonu włączyć obsługę rosyjskiej klawiatury.

Przykład: na urządzeniu Samsung (Android 2.2) wystarczy wybrać Ustawienia klawiatury (ikona w kształcie zębatki) oraz wybrać dodatkowy Język wprowadzania. Różne języki przełączać można za pomocą opcji Język na klawiaturze (ikona z globusem).

Czy nie można byłoby dla osób, które mają już zakupione w kursy dać możliwość, aby mogły sobie zaimportować pliki smpak ze swoim poziomem wykorzystania do aplikacji na androida?

Nie ma możliwości użycia smpaków wykorzystywanych np. na PC i przeniesiania ich na urządzenie z Androidem. Wszystkie kursy używane na Androidzie muszą zostać pobrane z Katalogu Kursów.

Kursy w wersji przygotowanej do pracy na PC (zarówno wydania pudełkowe, jak i "do pobrania") wydane w roku 2012, zawierające kod aktywacyjny, mogą zostać aktywowane również na Androida. Wcześniej wydane kursy (czyli te bez kodu aktywacyjnego) wymagają osobnego zakupu wersji kursu, przygotowanej do pracy na urządzenich z systamem Android.

W celu przeniesienia procesu nauki skorzystać należy z opcji synchronizacji nauki z supermemo.net. Wymaga ona jednak dostępu do danego kursu na obu końcówkach (PC i Android).

Czy w aplikacji pod Androida jest możliwość odpalenia własnych kursów SMPAK albo ewentualnie ich konwersji (wraz z dźwiękiem itd.)?

Niestety nie przewidujemy możliwości uruchamiania własnych kursów w postaci gotowych kursów SMPAK na SuperMemo dla Androida. Przewidujemy jedynie możliwość synchronizacji kursów. Dla kursów prywatnych oprócz postępów w nauce synchronizowana jest również treść kursu - niestety tylko sama warstwa tekstowa, bez mediów.

Czy do używania SuperMemo Android niezbędne jest ciągłe połączenie z Internetem?

Nie. Połączenie z internetem potrzebne jest tylko do jednorazowej aktywacji i pobrania kursu z serwera.