Działanie SuperMemo na iOS 9.0

Aktualizacja systemu iOS do wersji 9.0 może w niektórych przypadkach powodować problemy w funkcjonowaniu wcześniej zainstalowanej aplikacji SuperMemo w wersji 2.7.5 lub starszej, objawiające się brakiem możliwości uruchomienia aplikacji lub błędami w wyświetlaniu danych. W takim przypadku konieczna jest ponowna instalacja aplikacji. W trakcie akceptacji jest najnowsza aktualizacja SuperMemo przystosowana do iOS 9.0. Spodziewany termin jej publikacji, zależny jednak od Apple, to ok. 10 października 2015.

W przypadku wystąpienia powyższych problemów proponujemy:

1. Pobranie aktualizacji aplikacji 2.7.6, w chwili jej udostępnienia, tj. ok. 10 października 2015.

lub

2. Usunięcie aplikacji SuperMemo i ponowne jej pobranie z AppStore w obecnej wersji 2.7.5 Rozwiązanie to polecamy jedynie osobom, które regularnie korzystały dotąd z opcji synchronizacji postępów nauki z platformą supermemo.net, lub są w stanie taką synchronizację wykonać bezpośrednio przed usunięciem aplikacji. Usunięcie aplikacji spowoduje utratę informacji o stanie nauki na urządzeniu. Odtworzenie ich będzie możliwe poprzez ponowną synchronizację z supermemo.net.

Stworzona przeze mnie strona w moim własnym kursie jest wyświetlana jako pusta strona. Co się stało?

Należy sprawdzić, czy strona nie zawiera znaków takich jak: '<', '>' oraz '&' (Patrz uwaga do pytania: 'Czy w treści własnych ćwiczeń mogę zawierać znaczniki HTMLowe?'). Jeżeli w treści ćwiczenia zostały użyte znaczniki HTMLowe, należy sprawdzić, czy wszystkie zostały prawidłowo zamknięte. W przypadku dalszych problemów, można skontaktować się z pomocą SuperMemo przy pomocy tego formularza.

Czy w treści własnych ćwiczeń mogę zawierać znaczniki HTMLowe?

Tak. W aplikacji SuperMemo treść ćwiczeń jest wyświetlana jako strona HTML, w związku z tym można używać znaczników tego języka w treści ćwiczeń, np. celem sformatowania tekstu (np. <b>, <i>, <h1>). Można nawet używać znaczników <a> do zdefiniowania odsyłaczy, np. do plików audio znajdujących się gdzieś w sieci (należy jednak pamiętać, że użycie takiego linku będzie każdorazowo wymagało transferu danych).

UWAGA: W związku z powyższym nie można jednak używać bezpośrednio znaków takich jak '<', '>' oraz '&' w treści ćwiczeń! Zamiast tego trzeba użyć odpowiednio '&lt;', '&gt;' oraz '&amp;' (tzw. escapowane znaki). Przykładowo, chcąc zawrzeć w treści ćwiczenia pytanie: "Czy 1 < 2?" należy napisać: "Czy 1 &lt; 2?".

Używam aplikacji SuperMemo, jednocześnie słuchając muzyki z iPoda. Czy jest możliwość regulacji głośności nagrań niezależnie od głośności muzyki?

Nie. Specyfika urządzenia nie pozwala na niezależną regulację głośności w sytuacji, kiedy jednocześnie odtwarzane są efekty dźwiękowe aplikacji i muzyka z iPoda.

Dlaczego w trybie poziomym (Landscape) nie widzę, na jakim etapie materiału jestem i ile jeszcze mi tego materiału zostało, nie mogę wejść do spisu treści, wyjść do planu nauki, etc.?

Problem dotyczy wersji aplikacji przed wersją 2.0. Od wersji 2.0, można wychodzić do planu nauki, wchodzić do spisu treści czy słowniczka kursu (oczywiście o ile jest on dostępny) również w trybie poziomym. Należy użyć do tego przycisków z rozwijalnego menu znajdującego się w prawym górnym rogu ekranu.

Czy mogę słuchać muzyki z iPoda podczas używania programu SuperMemo?

Tak, taka możliwość została dodana w wersji 1.1 aplikacji.

Do czego służy przycisk 'Już kupiłem'? Klikam na niego, aplikacja prosi mnie o podanie loginu i hasła do iTunes, podaję te dane i nic więcej się nie dzieje.

Przycisk ten został dodany w wersji 1.1 aplikacji. Po jego kliknięciu aplikacja sprawdza, które kursy zostały już przez użytkownika kupione, ale jeszcze nie zostały pobrane i uaktualnia dla nich status 'Pobierz kurs'. Opcja ta jest przydatna w przypadku problemów z pobraniem zakupionego wcześniej kursu. Jeżeli po kliknięciu tego przycisku nic się w widoku wybranego kursu nie zmieniło, oznacza to, że dany kurs nie został przez użytkownika zakupiony.

Zauważyłem, że po niektórych ćwiczeniach nie jest wyświetlana informacja o powtórce. Czy to błąd w aplikacji?

Nie. Informacje o powtórce są wyświetlane tylko do ćwiczeń typu SuperMemo. Nie są wyświetlane dla np. stron prezentacyjnych i ćwiczeń jednorazowych (ćwiczenie jednorazowe, to takie, w którym udziela się odpowiedzi i ją ocenia, ale nie wchodzi ono w skład powtórek).

Jak wyłączyć informację o powtórce, pojawiającą się po każdym ćwiczeniu?

Aby wyłączyć tę informację, należy w ekranie głównym kliknąć ikonkę opcji (w wersjach wcześniejszych niż 2.0, kliknąć 'Ustawienia'->'Opcje'). W ekranie opcji należy wyłączyć 'Informacje o powtórce'. Od wersji 1.1 możliwe jest wyłączenie informacji o powtórce z poziomu samego komunikatu.

Czy jest możliwe importowanie kursów SuperMemo, z których korzystam na PDA z Windows Mobile do SuperMemo na iPhone'ie?

W wersji 1.1 został dodany mechanizm importu/eksportu kursów użytkownika w formacie Q&A z wykorzystaniem przeglądarki internetowej. Pracujemy nad kolejną wersją, która najprawdopodobniej będzie oferować synchronizację nauki z supermemo.net.

Niestety nie przewidujemy możliwości importu pełnych kursów w formacie smpak z PC z powodów ograniczeń sprzętowych urządzenia.

Strony