Jak przenieść informację o nauce z jednego komputera na drugi?

Aby przenieść informacje o nauce z jednego komputera na drugi, należy:

  1. Na starym komputerze zapisać informacje o nauce do pliku. W tym celu należy z nenu dostępnego na górze ekranu (pokazuje się po dojechaniu myszką do górnej krawędzi ekranu) wybrać opcję: Nauka / Dane o nauce / Zapisz do pliku....
  2. Na nowym komputerze zainstalować te same kursy, które były zainstalowane na komputerze starym (najlepiej również w tych samych lokalizacjach).
  3. Następnie należy zaimportować informacje o nauce z pliku utworzonego w punkcie 1, wybierając z menu: Nauka / Dane o nauce / Odczytaj z pliku...

Opisana powyżej procedura dotyczy SuperMemo UX w wersji 1.4.5 lub nowszej. Jeśli na którymś z systemów zainstalowana jest wersja wcześniejsza, to przed przenoszeniem danych w opisany powyżej sposób, konieczna jest aktualizacja programu do najnowszej wersji za pomocą opcji menu: Narzędzia / Sprawdź aktualizacje....

W jaki sposób zabezpieczyć postępy w nauce dla kursu "My Words and Phrases"?

Należy skopiować wartość przechowywaną w rejestrze (Start -> Uruchom -> wpisać komendę 'regedit' -> ENTER) w gałęzi "\Software\SuperMemo World\Learn 100 words v2\" klikając prawym klawiszem w drzewku na 'Learn 100 words v2' i wybierając opcję 'Eksportuj'.

Import wyeksportowanych danych odbywa się poprzez dwukrotne kliknięcie na wyeksportowanym z rejestru pliku.

W jaki sposób zabezpieczyć postępy w nauce dla kursu "My English Words and Phrases"?

Należy skopiować wartość przechowywaną w rejestrze (Start -> Uruchom -> wpisać komendę 'regedit' -> ENTER) w gałęzi "\Software\SuperMemo World\Learn 100 english words v2\" klikając prawym klawiszem w drzewku na 'Learn 100 english words v2' i wybierając opcję 'Eksportuj'.

Import wyeksportowanych danych odbywa się poprzez dwukrotne kliknięcie na wyeksportowanym z rejestru pliku.

W jaki sposób zabezpieczyć postępy w nauce dla kursu "My First Words"?

Należy skopiować wartość przechowywaną w rejestrze (Start -> Uruchom -> wpisać komendę 'regedit' -> ENTER) w gałęzi "\Software\SuperMemo World\Learn 100 words\" klikając prawym klawiszem w drzewku na 'Learn 100 words' i wybierając opcję 'Eksportuj'.

Import wyeksportowanych danych odbywa się poprzez dwukrotne kliknięcie na wyeksportowanym z rejestru pliku.

W jaki sposób zabezpieczyć postępy w nauce dla kursu "My First English Words"?

Należy skopiować wartość przechowywaną w rejestrze (Start -> Uruchom -> wpisać komendę 'regedit' -> ENTER) w gałęzi "\Software\SuperMemo World\SuperMemo 4 Kids" klikając prawym klawiszem w drzewku na 'SuperMemo 4 Kids' i wybierając opcję 'Eksportuj'.

Import wyeksportowanych danych odbywa się poprzez dwukrotne kliknięcie na wyeksportowanym z rejestru pliku.

Dlaczego po synchronizacji kursu typu Extreme z aplikacji SuperMemo UX przerobionego w całości, na platformie supermemo.net nie jest on przerobiony w 100%?

Na platformie supermemo.net, w kursach Extreme są tylko ćwiczenia pierwszego rodzaju (Say the word). Z tego też powodu synchronizowane są tylko ćwiczenia pierwszego typu.

Mam kurs na iPhone i na SuperMemo UX - czy mogę je zsynchronizować?

Tak! Aby uczyć się zarówno na iPhonie jak i z kursu na komputerze, który został zainstalowany z CD/DVD lub z downloadu, wystarczy zarejestrować się bezpłatnie na platformie supermemo.net i utworzyć swój profil, który będzie wymagany do synchronizacji postępów w nauce.

Jeśli będziesz chciał(a) uczyć się również online przez komputer, wystarczy, że dokupisz analogiczny kurs na supermemo.net, jednak nie jest to konieczne dla synchronizacji pomiędzy kursem na iPhonie a kursem zainstalowanym na Twoim komputerze.

Zakupiłem SuperMemo 15. Niestety nigdzie nie mogę znaleźć informacji w jaki sposób mogę zainstalować kursy przewidziane na SuperMemo UX do SuperMemo 15 lub importować bazę danych z tych kursów na SuperMemo 15.

Niestety nie ma takiej możliwości. SuperMemo 15 i SuperMemo UX to są dwie osobne aplikacje dla różnych odbiorców.

SuperMemo UX potrafi zaimportować kursy w postaci tekstowej z SuperMemo 15. Jednakże przenoszenie kursów w drugą stronę nie jest możliwe.

Po zainstalowaniu kursu na nowym komputerze i przeniesieniu informacji o nauce program pokazuje błąd dotyczący nieprawidłowej struktury bazy.

Przed przeniesieniem danych należy uaktualnić program do najnowszej wersji. Najprościej usunąć lub przenieść chwilowo dane dot. nauki w inne miejsce tak, aby można było uruchomić SuperMemo UX.

Po uaktualnieniu programu do najnowszej wersji można przywrócić dane o nauce. Program powinien już działać prawidłowo.

W jakim folderze przechowywane są informacje o nauce użytkowników?

Informacje te są przechowywane w zależności od systemu operacyjnego w następujących folderach:

Windows Vista / Windows 7:

"C:\Użytkownicy\[nazwa_użytkownika_systemu]\AppData\Roaming\SuperMemoWorld\SuperMemo UX\"

Windows XP:

"C:\Documents and Settings\[nazwa_użytkownika_systemu]\Dane aplikacji\SuperMemo World\SuperMemo UX\"

Strony