Nie mogę zainstalować programu Multilingual, ponieważ przy próbie instalacji pojawia się komunikat: 'Invalid Windows Directory'.

Posiadam legalną wersję programu Mulitilingual z SM7. Mój problem polega na tym, że nie mogę zainstalować programu, ponieważ przy próbie instalacji pojawia się komunikat: 'Invalid Windows Directory'. Oczywiście jest to prawdą (praktycznie nigdy nie zostawiam domyślnej nazwy katalogu Windows). Moje pytanie: czy jest jakiś sposób na ominięcie tego problemu - poza oczywiście ponowną instalacją systemu Windows w domyślnym katalogu.

Podczas instalacji SuperMemo 7 z pakietu Advanced English pojawia się okno, w którym ustawia się ścieżki w tym ścieżkę do katalogu Windows i tam trzeba wpisać: 'dysk:/nazwa_katalogu_windows/SYSTEM'.

Czy możliwy jest zakup wersji angielskiej SuperMemo (szczerze mówiąc, wolałbym taką niż zlokalizowaną)?

SuperMemo jest wersją angielską. Podczas instalacji pakietów CD-ROMowych można wybrać inny język interfejsu, ale tłumaczenia dotyczą tylko podstawowych funkcji programu.

Czy możliwe jest zdefiniowanie skrótów klawiaturowych pozwalających szybko wpisywać znaki specjalne?

SuperMemo nie posiada teraz własnych możliwości obsługi klawiatury. w Windows 95 (i 98) polecamy stosowanie systemowych klawiatur pozwalających na uzyskanie znaków charakterystycznych dla danego języka.

Czy wersja SuperMemo pobrana z sieci różni się od wersji "pudełkowej" poza nieobecnością firmowych baz danych?

Zarówno program dostępny w sieci jak i rozporowadzany z naszymi kursami są pełnymi wersjami SuperMemo.

Program zaczyna pokazywać ile mi zostało jeszcze kredytu.

Proszę uruchomić program z pliku sm98.exe, który znajduje się w katalogu 'Easy English' na dysku twardym komputera. SuperMemo otworzy ostatnio uruchamianą bazę. Jeżeli ta baza nie jest zarejestrowana (na stronie jest różowy pasek) proszę otworzyć drugą bazę (File: Open lub Ctrl+O) - oryginalną instalowaną z płyty Easy English. Tą drugą bazę otwieramy wybierając plik .kno np.: abc.kno. Jeżeli pasek zniknął proszę otworzyć w ten sam sposób pierwszą bazę i wszystko powinno być w porządku.

Chcę aktualizować program z wersji 7.41 PL do 8.0. Czy możliwa jest kontynuacja nauki na "starych" plikach baz danych?

SuperMemo 8 nie widzi automatycznie baz wiedzy starszych systemów. Aby z nimi pracować należy użyć polecenia z menu File: Import: From SuperMemo7. Opcja ta spowoduje przekonwertowanie bazy do nowego formatu.

Problem z klawiaturą w kursach języka francuskiego.

Odnośnie litery i (i z dwoma kropkami) oraz dużej Ç w spellpadach. Aby uzyskać literę i należy na klawiaturze wcisnąć Shift [, a następnie literę i. Podobnie z literą ë (e z dwoma kropkami). Nie ma natomiast skrótu klawiszowego dla litery Ç. Można ją tylko uzyskać z klawiatury numerycznej, w tym celu należy przytrzymać prawy klawisz ALT i z klawiatury numerycznej wybrać 0199. Po zwolnieniu klawisza ALT - litera pojawi się w spellpadzie.

Błąd "C:WINDOWSSYSTEM32AUTOEXEC.NT....." w systemach Windows XP.

Podczas instalacji dowolnego pakietu SuperMemo na niektórych komputerach z systemem Windows XP pojawia się problem (błąd) o treści:

C:WINDOWSSYSTEM32AUTOEXEC.NT. Ten plik systemowy nie nadaje się do uruchamiania aplikacji systemu MS-DOS lub Microsoft Windows. Wybierz przycisk "Zamknij", aby zakończyć działanie aplikacji.

Uniemożliwia on dalszą instalację programu. Problem ten zdiagnozowała firma Microsoft podając jego rozwiązanie: kliknij. Instrukcja tam zawarta pozwala "krok po kroku" usunąć powyższy błąd.

Jak dodać klawiaturę hiszpańską pod Windows XP?

Z Panelu Sterowania w zależności od konfiguracji:

 1. Jeśli Panel Sterowania jest w widoku kategorii
  • wybrać kategorię 'Data, godzina, język i opcje regionalne',
  • wybrać 'Dodaj inne języki'.
 2. Jeśli Panel Sterowania jest w układzie klasycznym
  • wybrać 'Opcje regionalne i językowe'.

W otwartym oknie 'Opcje regionalne i językowe' na zakładce 'Języki' proszę kliknąć na 'Szczegóły...'. w nowo otwartym oknie należy dodać nową klawiaturę klikając na 'Dodaj...'. Jako język należy wybrać 'Hiszpański (tradycyjny)', a układ klawiatury zostawić na 'Hiszpański'. Teraz pozostaje zatwierdzić wybrane zmiany klikając na przycisku 'OK'.

Kupiłem nowy komputer. Jak przenieść aktualny stan nauki na ten nowy komputer?
 1. Proszę zainstalować SuperMemo na nowym komputerze.
 2. Opcje eksportu i importu danych o nauce znajdują się w zaawansowanym zestawie opcji SuperMemo (od SM98). Aby włączyć ten zestaw należy skorzystać z opcji Plik: Poziom:Professonal, lub nacisnąć jednocześnie klawisze Ctrl+Alt+F12.
 3. W dotychczas używanym SuperMemo należy wyeksportować dane o nauce korzystając z opcji File: Export: Learning process. SuperMemo tworzy plik tekstowy z nazwą systemu i pliki pomocnicze. Są one standardowo umieszczane w podkatalogu 'BACKUP' katalogu, w którym kurs został zainstalowany. Cały podkatalog 'BACKUP' proszę skopiować na inny komputer.
 4. W nowo zainstalowanym SuperMemo należy wybrać (w trybie zaawansowanym) opcję File: Import: Learning process i wskazać na wcześniej wyeksportowany plik z danymi o nauce.
 5. Aby powrócić do uproszczonego (i przetłumaczonego) zestawu opcji w SuperMemo należy wybrać File: Level: Beginner/Basic, lub ponownie skorzystać z kombinacji Ctrl+Alt+F12. Po przejściu do trybu zaawansowanego automatycznie włączane są opcje edycji bazy danych i dodawania nowych stron (np. klawisz 'Dodaj' w trybie początkującym). Aby je wyłączyć należy wywołać okno parametrów (klawisze Ctrl+P) i na zakładce 'Data Access' w polu 'Access mode' wskazać opcję 'Learn Only'.

Strony