Czy można na SuperMemo Mobile używać kursów Advanced English lub Extreme English?

Niestety nie. Kursy te były przygotowane na starszej wersji programu Multimedialne SuperMemo i nie ma możliwości przeniesienia ich na PDA z powodu podstawowej różnicy w konstrukcji treści baz.
 

Mam problem z chińskimi znakami, które po prostu na moim urządzeniu nie są wyświetlane.

Chińskie znaki są wyświetlane tylko wtedy, gdy na urządzeniu zainstalowana jest czcionka z pełnym zestawem znaków Unicode. Specjalnie dla naszych użytkowników przygotowaliśmy plik instalujący czcionki z pełną obsługą chińskich znaków. Można go pobrać tutaj (WM_CHT_fonts.cab - 5,7 MB).

Czy jest możliwość korzystania z systemu supermemo.net z urządzeń z systemem Windows Mobile lub iPhone?

Czy jest możliwość korzystania z systemu supermemo.net z urządzeń z systemem Windows Mobile? Próbowałem uruchamiać system na przeglądarce takiego urządzenia ale niestety nie da się na tym pracować.

System supermemo.net wykorzystuje zaawansowane mechanizmy (np. AJAX, jQuery), które nie są obsługiwane przez przeglądarki instalowane na urządzeniach typu PDA. Jedynym urządzeniem, które jest w stanie wyświetlić prawidłowo supermemo.net jest iPhone.

Na potrzeby urządzeń typu PDA przygotowaliśmy osobną wersję programu SuperMemo Mobile.

Proszę o wyjaśnienie co to jest współczynnik zapomnień i na co wpływa konkretne jego ustawienie.

Współczynnik zapomnień odpowiada za porcję stron które użytkownik może nie pamiętać. Wartość ta wyrażana jest w postaci procentowej. Przykładowo jeśli wpiszemy 10% to SuperMemo będzie się starać tak wyznaczać powtórki, aby użytkownik pamiętał 90% przerobionego materiału.

Im wyższy współczynnik zapomnień tym szybciej się uczysz, ale mniej zapamiętujesz! Natomiast zbyt niska wartość prowadzi do straty czasu na niepotrzebne powtórki. Dodatkowo ślady pamięciowe podczas takiej nauki będą bardzo słabe co spowoduje dodatkowe skrócenie interwałów i dodatkową frustrację użytkownika. Stąd programy SuperMemo ograniczają wartości współczynnika do zakresu od 3% do 20%.

Domyślnie ustawianą wartością jest 10%. Większość zaawansowanych użytkowników przyznaje, że wartość ta jest wartością optymalną. Jeśli jednak uważasz, że zapamiętujesz zbyt mało możesz spróbować obniżyć wartość współczynnika. Jeśli uważasz, że powtórki są zbyt częste powiększ wartość współczynnika. W większości przypadków optymalna wartość współczynnika mieści się w granicach 8%-13%.

Jak uaktualnić program z wersji 1.0 do wersji 2.0 aby przenieść swoje kursy i stan nauki?

Należy wykonać następujące kroki

  1. Kopiujemy w bezpieczne miejsce plik smm.sdf z katalogu poprzednio zainstalowanej wersji programu (/Program Files/SuperMemo Mobile/smm.sdf).
  2. Uruchamiamy instalator nowej wersji.
  3. Na pytanie czy odinstalować poprzednią wersję odpowiadamy twierdząco.
  4. Po zainstalowaniu, do katalogu w którym zainstalowano nowy program należy ściągnąć i rozpakować program DbConverter.
  5. Po uruchomieniu konwertera należy wybrać za pomocą opcji Wybierz wcześniej zachowany plik smm.sdf.
  6. Po kliknięciu na opcję Start rozpocznie się proces konwersji w wyniku którego utworzony zostanie nowy plik smm.dat.
  7. Po zamknięciu programu konwertera i uruchomieniu nowej wersji SuperMemo Mobile wszystkie kursy powinny być ponownie dostępne.
Nie mogę rozpakować dodatkowych programów dostępnych na stronie SuperMemoMobile, tak żeby się zainstalowały na PDA.

Większość programów dostępnych jest w postaci plików .cab, które instalujemy przegrywając na PDA i uruchamiając je bezpośrednio z niego. Pozostałe składniki w postaci plików .msi lub .exe instalujemy z poziomu PC z podłączonym PDA i uruchomionym programem Active Sync (służącym do komunikacji PC z PDA).

Udało mi się zainstalować program, ale (...) pojawia się komunikat: "Nie można odnaleźć biblioteki DLL PInvoke sqlceme30.dll."

Należy zainstalować dodatkowe składniki wyszczególnione na stronie z programem. Sądząc z komunikatu na pewno brakuje SQL Servera.

Aktualizacja: W najnowszej wersji program nie wymaga już tej biblioteki.

Czy SuperMemo w wersji na PDA, podczas wyświetlania pytania odtwarza także to słowo jako dźwięk, czyli czy uczy przy tym wymowy?

Tak, program ma możliwość odtwarzania nagrań zarówno dla pytania jak i odpowiedzi. Przykładowo gotowe kursy oferowane przez SuperMemo wykorzystują tę funkcjonalność do odtwarzania nagrań lektorów.

Czy mobilne rozmówki można używać również na PDA?

Tak, jest jednak do tego potrzebny emulator Javy obsługujący MIDP 2.0. Przykładowym emulatorem, który spełnia ten warunek i jest kompatybilny z ekranami zarówno QVGA jak i VGA, jest - Esmertec Jbed.