SuperMemo World partnerem konferencji New Sounds 2010!

Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w konferencji „New Sounds: VI Międzynarodowe Sympozjum na temat Akwizycji Drugiego Języka” , która odbędzie się w Poznaniu w dniach 1-3 maja 2010 (sobota - poniedziałek) . Konferencja, organizowana przez Instytut Filologii Angielskiej UAM, kontynuuje tradycję sympozjów poświęconych akwizycji drugiego języka, zapoczątkowaną przez Allana Jamesa oraz Jonathana Leathera. Językiem konferencji jest angielski.

Tematyka New Sounds 2010 porusza szerokie spektrum zagadnień z dziedzin związanych z akwizycją fonologii języków obcych takich jak:

  • percepcja i produkcja mowy
  • teorie akwizycji drugiego języka
  • fonetyka i fonologia drugiego języka
  • akwizycja fonotaktyki drugiego języka
  • wielojęzyczność i akwizycja fonotaktyki trzeciego języka
  • zastosowanie nowych technologii
  • neuro- i psycholingwistyczne aspekty akwizycji fonologii.

Referaty plenarne podczas konferencji New Sounds 2010 wygłoszą między innymi:

James Flege (University of Alabama at Birmingham, Professor Emeritus)

Allan James (University of Klagenfurt)

Martha Young-Scholten (Newcastle University)

Elżbieta Trubowicz-Gołuńska (SuperMemo World sp. z o.o.)

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej konferencji