Trener wymowy w programie SuperMemo UX

Kursy wydane w programie SuperMemo UX są wyposażone w aplikację umożliwiającą naukę poprawnej wymowy. Pozwala ona na nagranie własnej wypowiedzi oraz jej porównanie z wzorcowym nagraniem native speakera. Analiza wymowy jest dokonywana w różnych płaszczyznach, takich jak: intonacja, akcent, tempo. Na podstawie ocen cząstkowych każdego parametru jest wystawiona ogólna procentowa ocena poprawności nagranej wypowiedzi użytkownika. Można ją także obejrzeć w postaci graficznych wykresów amplitudowych i spektrogramów.

Więcej informacji i darmowe demo programu znajdziesz na tej stronie.