Program SuperMemo UX umożliwia wpisywanie narodowych znaków bez potrzeby instalowania odpowiedniej klawiatury dla danego języka. Wystarczy kliknąć na ikonce klawiatury obok pola do wpisania tekstu i kliknąć na odpowiedniej literze, którą chcemy wpisać. Aby uzyskać dużą literę wystarczy podczas kliknięcia przytrzymać klawisz Shift.

Od wersji 1.3.1 SuperMemo UX umożliwia dodatkowo przypisanie klawiatury systemowej osobno dla każdego kursu. Umożliwia to proste i wygodne wpisywanie tekstów w danym języku w kursie bez potrzeby pamiętania i ręcznego przełączania klawiatur.

Najwygodniejszym sposobem na wpisywanie znaków nie istniejących na polskiej klawiaturze podczas nauki kursu językowego jest zainstalowanie klawiatury międzynarodowej, która umożliwia łatwe wpisywanie znaków narodowych. Aby to zrobić należy:

Na Windows Vista:

 • wybrać z menu Start / Panel sterowania / Zegar, język and region / Zmień klawiatury...,
 • w nowym oknie kliknąć przycisk Zmień klawiatury,
 • w nowym oknie na zakładce Ogólne kliknąć przycisk Dodaj...,
 • na liście należy znaleźć i zaznaczyć wpis Angielski (Stany Zjednoczone) - Amerykański - międzynarodowy,
 • zatwierdzić zmiany przyciskiem OK.

Na Windows XP:

 • wybrać z menu Start / Panel sterowania / Data, czas, język i ustawienia regionalne,
 • wybrać Opcje regionalne i językowe,
 • na zakładce Język kliknąć przycisk Szczegóły...,
 • w nowym oknie na zakładce Ustawienia kliknąć przycisk Dodaj...,
 • jako ustawienia regionalne należy ustawić Polski, a jako układ klawiatury Amerykański - międzynarodowy,
 • zatwierdzać zmiany klikając OK.

Na Windows 2000:

 • wybrać z menu Start / Panel sterowania / Opcje regionalne,
 • na zakładce Ustawienia regionalne kliknąć Dodaj,
 • jako język należy ustawić Polski, a jako układ klawiatury Amerykański - międzynarodowy,
 • zatwierdzać zmiany klikając OK.

W tym momencie można dowolnemu kursowi przypisać klawiaturę międzynarodową.

W momencie, gdy klawiatura międzynarodowa jest aktywna pięć klawiszy akcentowych (' " ` ~ ^) zmienia swoje działanie w ten sposób, że nic się nie wyświetla bezpośrednio po ich naciśnięciu, ponieważ system czeka na następny naciśnięty klawisz, aby wpisać połączony symbol. Przykładowo po wciśnięciu apostrofu ', a potem klawisza a otrzymany á. Po wciśnięciu tyldy ~ a potem n otrzymamy ñ. I analogicznie naciskając " a potem u otrzymamy ü.

Dodatkowo można wpisać większość symboli narodowych korzystając z prawego klawisza Alt. Np. alt + e = é, alt + n = ń, alt + ? = ¿, alt + ! = ¡, itd.