Present Perfect Continous jako wehikuł czasu

W tym odcinku
  • dowiesz się, jak budować zdania w Present Perfect Continuous
  • nauczysz się wykorzystywać ten czas w swoich wypowiedziach.
Sprawdź się! Podaj czasownik w nawiasie w Present Perfect Continuous.
  1. I (experiment) ... in this lab for years.
  2. We (describe) ... the effects since Monday.
  3. I (learn) ... but I haven’t learnt anything.
  4. I (try) ... to persuade you to use a new tense.
  5. How long (you, learn) ... English?
  6. How long (you, try) ... to understand our tense machine?
Pokaż odpowiedzi