Angielskie idiomy: morze

W tym odcinku Idioms' Secret Wisdom:
  • poznasz idiomy angielskie, mające związek z morzem
  • poznasz przykłady wykorzystania ich w praktyce.
Sprawdź się! Uzupełnij brakujące słowa w idiomach.
  1. That ... has sailed.
  2. to miss the ...
  3. to do sth with flying ...
  4. There is no room to swing a ....
  5. to be at ... with sth
  6. There are plenty more fish in the ....
Pokaż odpowiedzi