Masz kursy w starszej technologii supermemo.net, korzystasz z aplikacji SuperMemo UX lub SuperMemo Classic?
Zaloguj się do platformy i sprawdź ważny komunikat.

Czasowniki modalne nie gryzą!

W tym odcinku:
  • dowiesz się, jakie czasowniki modalne występują w języku angielskim
  • poznasz zastosowanie czasowników modalnych w zdaniach
  • zobaczysz przykładowe zdania z czasownikami modalnymi
Zmierz się z przykładami:
  1. It might have ... Sam.
  2. Their team ... have won!
  3. They must ... lost.
  4. It ... a mistake.
  5. I can't ... anything wrong.
Pokaż odpowiedzi