Czy ktoś rozumie "need"?

W tym odcinku dowiesz się, jak:
  • powiedzieć, że czegoś nie musieliśmy zrobić, a to zrobiliśmy,
  • powiedzieć, że czegoś nie musieliśmy zrobić i tego nie zrobiliśmy.
Przetłumacz na język polski:
  1. I didn't need to call the police.
  2. I needn't have called the police.
  3. I didn't need to go to work on Saturday.
  4. I needn't have gone to work on Saturday.
Pokaż odpowiedzi