Czy "little" i "a little" są tym samym?

W tym odcinku:
  • dowiesz się, jak myśli optymista i pesymista
  • nauczysz się poprawnie używać "little" i "a little"
  • poznasz przykłady z zastosowaniem "little" i "a little"
Zmierz się z przykładami:
  1. OPTYMISTYCZNIE: There is ... water in the bottle.
  2. PESYMISTYCZNIE: I have got ... time.
  3. PESYMISTYCZNIE: We have got ... books to read.
  4. OPTYMISTYCZNIE: I know ... people in the town.
Pokaż odpowiedzi