Dziwaczne słowo "such"

W tym odcinku:
  • poznasz różnicę pomiędzy słówkiem "such" i "so"
  • dowiesz się, kiedy należy dodać przedimek
  • zobaczysz, jak budować zdania
Sprawdź się!
  1. The owl is ... quiet bird
  2. We have got ... good friends!
  3. This is ... nice day!
  4. This is ... awful mistake!
  5. It was ... short lesson!
  6. The lesson was ... short!
Pokaż odpowiedzi