"Help", "make" i "let", czyli samotne wyspy gramatyki

W tym odcinku dowiesz się, jak
  • bezbłędnie używać konstrukcji z „make”, „help”, „let” i „somebody”
  • łączyć te czasowniki z innymi czasownikami
Sprawdź się! Podaj czasownik w nawiasie w odpowiedniej formie.
  1. The teacher made me (learn) ....
  2. You helped him (understand) ... it.
  3. Parents let me (go) ... to the party.
  4. First they made me (do) ... my homework.
  5. Luckily my mum helped me (choose) ... the clothes.
  6. You had better (be) ... careful.
Pokaż odpowiedzi