Magiczne sposoby na udzielanie rad

W tym odcinku:
  • poznasz nowe, inspirujące sposoby na udzielenie rad
  • nauczysz się stosować nie tylko "should", ale także "you had better", "If I were you, I would" i "suggest"
Sprawdź się! Podaj czasownik w nawiasie w odpowiedniej formie.
  1. If I were you, I would (spend) ... more time learning.
  2. I suggest (remember) ... all the information!
  3. I suggest (you, remember) ... all the information.
  4. I suggest (eat) ... here.
  5. I suggest (we, eat) ... here.
Pokaż odpowiedzi