Na ratunek czasom teraźniejszym

W tym odcinku dowiesz się, jak prawidłowo używać czasów:
  • Present Simple
  • Present Continuous
Sprawdź się!
  1. She ... (like) Chuck Norris.
  2. I ... (play) football every Saturday.
  3. He ... (know) our address.
  4. You ... (stay) home in the evenings.
  5. I usually ... (buy) books here.
  6. I ... (know) English well.
  7. They ... (read) a lot.
  8. We ... (like) superheroes.
Pokaż odpowiedzi