Odkurzanie pytań pozornych

W tym odcinku dowiesz się
  • co to są pytania pozorne i kiedy je wykorzystujemy
  • jak tworzyć i używać pytania pozorne w praktyce.
Sprawdź się! Połącz podane zdania w jedno.
  1. Do you know ... + What is his address? ...
  2. Can you tell me ... + Where do you live? ...
  3. Do you think ... + Is it too late? ...
  4. Do you know ... + Was she married? ...
  5. Can you tell me ... + Have you been here before? ...
  6. Do you think... + Does he like his job? ...
Pokaż odpowiedzi