Opowieści w teraźniejszości i przeszłości

W tym odcinku dowiesz się
  • jak opowiadać o rutynie, zwyczajach i przyzwyczajeniach z wykorzystaniem czasownika "will"
  • w jakich sytuacjach możemy sobie pozwolić na taki zabieg.
Sprawdź się! Tam gdzie to możliwe, wykorzystaj "will" lub "would".
  1. My lovely dragon (wake up) ... in the morning and (go) ... hunting, as he (believe) ... the morning is the best time to hunt.
  2. As a student of magic I (collect - in the past) ... many books and (read - in the past) ... them late into the night but I (hate - in the past) ... practical classes.
Pokaż odpowiedzi