To niestrawne następstwo czasów

W tym odcinku dowiesz się, jak:
  • unikać podstawowych błędów,
  • tłumaczyć zdania zgodnie z regułami gramatycznymi.
Sprawdź, ile pamiętasz!
  1. He said that he ... (will) come later.
  2. I told my family that we were ... (have) fun.
  3. The chef said that he had ... (burn) the meat.
Pokaż odpowiedzi