Wszyscy lubimy Past Continuous

W tym odcinku dowiesz się, jak:
  • używać czasu Past Continuous
  • unikać podstawowych błędów z nim związanych
Sprawdź się!
  1. I ...(go) to this school when I met her.
  2. I ...(walk) at six o'clock.
  3. I was walking my dog when I ...(met) my friend.
  4. I was walking my dog when my dad ...(wash) the car.
Pokaż odpowiedzi