Włoski. Non c’è problema! poziom średni

Włoski. Non c’è problema! poziom średni
Kompleksowy kurs języka włoskiego

Włoski. Non c’è problema! poziom średni
Kurs multimedialny, aplikacja, podręcznik i dostęp online do kursu włoskiego dla średnio zaawansowanych. Polecany dla osób, które uczyły się języka włoskiego przez przynajmniej rok i chcą kontynuować naukę na średnim poziomie.

Nauka w kursie wspierana jest przez metodę SuperMemo, która optymalizuje Twój plan nauki: koncentrujesz się na tym, z czym masz kłopoty, a nie tracisz czasu na te konstrukcje językowe, które już dobrze znasz. Dzięki temu Twój czas poświęcony na naukę języka włoskiego jest wykorzystany w 100%!
Co otrzymujesz
Zawartość kursu
Efekty nauki
Treści
Wymagania sprzętowe
 • Przykładowy materiał gramatyczny:
 • czasy futuro anteriore, futuro semplice, trapassato prossimo, passato remote
 • tryb rozkazujący imperativo – rozwinięcie i podsumowanie
 • tryb łączący congiuntivo presente, congiuntivo passato, congiuntivo imperfetto, congiuntivo trapassato
 • tryb warunkowy condizionale composto
 • strona bierna
 • mowa zależna
 • zdania warunkowe
 • forma nieosobowa czasowników si impersonale, si passivante, formy z uno/una
 • bezokoliczniki infinito presente i infinito passato
 • stopniowanie przymiotników
 • tworzenie i stopniowanie przysłówków
 • rodzajnik cząstkowy
 • zaimek cząstkowy ne, zaimki kombinowane, zaimki względne w różnych funkcjach, zaimek względny cui
 • liczebniki porządkowe
 • zwroty fare bene a, stare per, stare sul punto di
 • czasownik mi serve, farcela
 • konstrukcja vedere/sentire qualcuno
 • neanche, nemmeno, neppure.
 • Wybrane zagadnienia językowe:
 • przepisy kulinarne
 • posiłki przy stole z rodziną i przyjaciółmi
 • zakupy
 • załatwianie różnych spraw (bank, poczta)
 • podróżowanie
 • plany wakacyjne
 • poruszanie się różnymi środkami transportu
 • sytuacje drogowe: mandaty, wykroczenia, korki uliczne
 • pogoda i zjawiska atmosferyczne, kataklizmy
 • wiadomości prasowe
 • związki międzyludzkie
 • wygląd zewnętrzny
 • opowiadanie o doświadczeniach i wspomnieniach z przeszłości
 • biografie
 • pisanie e-maili i SMSów.
Co otrzymujesz
Zawartość kursu
Efekty nauki
Treści
 • Przykładowy materiał gramatyczny:
 • czasy futuro anteriore, futuro semplice, trapassato prossimo, passato remote
 • tryb rozkazujący imperativo – rozwinięcie i podsumowanie
 • tryb łączący congiuntivo presente, congiuntivo passato, congiuntivo imperfetto, congiuntivo trapassato
 • tryb warunkowy condizionale composto
 • strona bierna
 • mowa zależna
 • zdania warunkowe
 • forma nieosobowa czasowników si impersonale, si passivante, formy z uno/una
 • bezokoliczniki infinito presente i infinito passato
 • stopniowanie przymiotników
 • tworzenie i stopniowanie przysłówków
 • rodzajnik cząstkowy
 • zaimek cząstkowy ne, zaimki kombinowane, zaimki względne w różnych funkcjach, zaimek względny cui
 • liczebniki porządkowe
 • zwroty fare bene a, stare per, stare sul punto di
 • czasownik mi serve, farcela
 • konstrukcja vedere/sentire qualcuno
 • neanche, nemmeno, neppure.
 • Wybrane zagadnienia językowe:
 • przepisy kulinarne
 • posiłki przy stole z rodziną i przyjaciółmi
 • zakupy
 • załatwianie różnych spraw (bank, poczta)
 • podróżowanie
 • plany wakacyjne
 • poruszanie się różnymi środkami transportu
 • sytuacje drogowe: mandaty, wykroczenia, korki uliczne
 • pogoda i zjawiska atmosferyczne, kataklizmy
 • wiadomości prasowe
 • związki międzyludzkie
 • wygląd zewnętrzny
 • opowiadanie o doświadczeniach i wspomnieniach z przeszłości
 • biografie
 • pisanie e-maili i SMSów.
Wymagania sprzętowe
Wybierz wersję kursu
Paczkę nadamy w ciągu 1-3 dni
Produkt dostępny
Aktualne promocje
Przy zakupie powyżej 60 zł
Do kursu na PC KOD NA ANDROIDA gratis!