Projekt „Nowoczesne centrum kształcenia językowego”
współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Celem projektu jest zwiększenie innowacyjności i podniesienie konkurencyjności firmy SuperMemo World na rynku usług edukacyjnych poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie nowoczesnych technologii informatycznych wspierających edukację. W wyniku realizacji fazy badawczej zostaną opracowane lub udoskonalone rozwiązania zwiększające potencjał firmy w zakresie:

  • technologii synchronicznej pracy z grupą studentów (wirtualna klasa),
  • technologii automatycznej oceny wymowy w systemie e-learningowym w środowisku internetowym,
  • technologii i metodologii indywidualnego doboru programu nauki,
  • modułu raportów i ankiet.

Pierwszy etap projektu realizowany będzie do końca roku 2011.

Zmiana specyfikacji w zapytaniu ofertowym na meble do centrum językowego

Szczegóły w załączniku

data publikacji: 2013-10-16

Zmiana specyfikacji w zapytaniu ofertowym na sprzęt IT

Szczegóły w załączniku

data publikacji: 2013-10-16

Zapytanie ofertowe na meble do centrum językowego

Zapraszamy do składania ofert. Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym

Pobierz formularz ofertowy

data publikacji: 2013-10-03

Zapytanie ofertowe na sprzęt IT

Zapraszamy do składania ofert. Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym

Pobierz formularz ofertowy

data publikacji: 2013-10-03

Zapytanie ofertowe na systemy CRM i ERP

Zapraszamy do składania ofert. Szczegóły w załączniku

data publikacji: 2013-07-03

Zapytanie ofertowe na serwer klasy korporacyjnej

Zapraszamy do składania ofert. Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym

data publikacji: 2013-07-02

Zapytanie ofertowe na meble do centrum językowego

Zapraszamy do składania ofert. Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym

data publikacji: 2012-12-20

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego

Zapraszamy do składania ofert. Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym

data publikacji: 2012-12-04

Zapytanie ofertowe o świadczenie usług najmu lokalu

Zapraszamy do składania ofert. Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym

data publikacji: 2012-11-15

Zapytanie ofertowe o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Zapraszamy do składania ofert. Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym

data publikacji: 2012-01-13