Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Numer i nazwa Priorytetu: III. Wysoka jakość systemu oświaty
Numer i nazwa Działania: 3.3. Poprawa jakości kształcenia
Numer i nazwa Poddziałania: 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe

Zapytania ofertowe projektu "Uczeń online":

Zapraszamy do składania ofert na opracowanie kursu e-learningowego z fizyki (Kod CPV: 72212520-0, 72212190-7)

25 Wrzesień, 2012 - 06:48


Zapytanie ofertowe dotyczące kampanii promocyjnej projektu "Uczeń online" (kod CPV 79342200-5)

3 Wrzesień, 2012 - 13:01


Zapraszamy do składania ofert na wykonanie nagrań 19 doświadczeń z fizyki. (Kod CPV: 92111250-9)

3 Wrzesień, 2012 - 12:53


Zapytanie ofertowe dotyczące nagrania filmów pokazujących przebieg doświadczeń z fizyki(Kod CPV: 92111250-9)

16 Sierpień, 2012 - 11:29


Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania kursu e-learningowego z fizyki(Kod CPV: 72212520-0, 72212190-7 )

16 Sierpień, 2012 - 11:27


Zapraszamy do składania ofert na opracowanie testów powtórkowych przed maturą (kod CPV 72212520-0 ,72212190-7)

26 Lipiec, 2012 - 12:14


Zapraszamy do składania ofert na mapy animowane prezentujące zagadnienia z historii (kod CPV 72212520-0, 72212190-7)

18 Lipiec, 2012 - 12:37


Zapraszamy do składania ofert na opracowanie treści kursów e-learningowych z historii (Kod CPV: 72212520-0, 72212190-7 )

26 Czerwiec, 2012 - 13:36


Zapraszamy do składania ofert na opracowanie treści kursów e-learningowych – język francuski oraz j hiszpański (Kod CPV: 72212520-0, 72212190-7)

26 Czerwiec, 2012 - 13:36


Zapraszamy do składania ofert na opracowanie treści kursów e-learningowych – język polski (Kod CPV: 72212520-0, 72212190-7)

22 Czerwiec, 2012 - 12:55


Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów na obozach letnich dla uczestników projektu "Uczeń online" - II turnus (Kod CPV: 80000000-4)

21 Czerwiec, 2012 - 11:52


Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów na obozach letnich dla uczestników projektu "Uczeń online" - I turnus (Kod CPV: 80000000-4)

21 Czerwiec, 2012 - 11:50


Zapraszamy do składania ofert na opracowanie treści kursów e-learningowych (Kod CPV: 72212520-0, 72212190-7)

18 Czerwiec, 2012 - 10:46


Zapytanie ofertowe – opracowanie treści testów e-learningowych (Kod CPV: 72212520-0, 72212190-7)

30 Maj, 2012 - 13:23


Zapytanie ofertowe na dostawę tabletów (Kod CPV: 30213200-7)

24 Maj, 2012 - 13:37


Zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania edukacyjnego (Kod CPV: 48190000-6)

24 Maj, 2012 - 13:35


Zapytanie ofertowe – nagrania lektorskie (Kod CPV: 32353000-2, 80000000-4)

21 Maj, 2012 - 13:05


Zapytanie ofertowe – kursy językowe (Kod CPV: 72212520-0, 72212190-7)

9 Maj, 2012 - 12:23


Zapytanie ofertowe – jury konkursowe (Kod CPV: 80000000-4)

11 Kwiecień, 2012 - 13:04


Zapytanie ofertowe na opracowanie animacji i modułów interaktywnych – mapy historyczne – zmieniony formularz ofertowy (Kod CPV: 72212520-0, 72212190-7)

6 Kwiecień, 2012 - 10:37


Zapytanie ofertowe na opracowanie animacji i modułów interaktywnych – mapy historyczne (Kod CPV: 72212520-0, 72212190-7)

3 Kwiecień, 2012 - 12:32


Zapytanie ofertowe na wykonanie korekty językowej i redakcyjnej (Kod CPV: 79821100-6)

14 Marzec, 2012 - 14:32


Unieważnienie zapytania ofertowego na wykonanie korekty językowej i redakcyjnej (Kod CPV: 79821100-6)

8 Marzec, 2012 - 13:18


Zajęcia na uczelniach - wyjaśnienia (Kod CPV: 80000000-4)

7 Marzec, 2012 - 13:31


Zajęcia na uczelniach (kod CPV: 80000000-4)

27 Luty, 2012 - 14:49


Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć dla uczestników projektu "Uczeń online" (kod CPV: 80000000-4)

24 Luty, 2012 - 11:05


Zapytanie dotyczące usług dowozu uczestników projektu na zajęcia wyjazdowe na uczelniach wyższych (kod CPV: 63510000-7, 63500000-4)

9 Luty, 2012 - 14:51


Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu elektronicznego i komputerowego (kod CPV: 32333400-0, 32331600-8, 31710000-6, 30213200-7)

3 Luty, 2012 - 14:08


Zapytanie ofertowe na wykonanie korekty językowej i redakcyjnej (kod CPV: 79821100-6)

23 Styczeń, 2012 - 14:54


Unieważnienie zapytania ofertowego na wykonanie korekty językowej i redakcyjnej (Kod CPV: 79821100-6)

23 Styczeń, 2012 - 12:23


Zapytanie ofertowe - jury (kod CPV: 80000000-4)

9 Styczeń, 2012 - 16:00


Zapytanie ofertowe na wykonanie korekty językowej i redakcyjnej (Kod CPV: 79821100-6)

2 Styczeń, 2012 - 12:10


Zapytanie ofertowe na wydruk kalendarzy (kod CPV: 30199792-8, 79810000-5, 79800000-2)

2 Styczeń, 2012 - 12:09


Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych (kod CPV: 22800000-8, 30190000-7, 30197644-2, 31521100-5, 31731000-9, 2524320-5, 3983000-9)

2 Styczeń, 2012 - 12:06


Unieważnienie zapytania na dostawę artykułów biurowych (kod CPV: 22800000-8, 30190000-7, 30197644-2, 31521100-5, 31731000-9, 2524320-5, 3983000-9)

20 Grudnia, 2011 - 09:13


Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych (kod CPV: 22800000-8, 30190000-7, 30197644-2, 31521100-5, 31731000-9, 2524320-5, 3983000-9)

19 Grudnia, 2011 - 13:48


Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych (kod CPV: 30190000-7)

16 Listopad, 2011 - 13:45


Zapytanie na dostawę gadżetów promocyjnych - logo projektu "Uczeń online" (kod CPV: 30234600-4, 30237220-7, 39294100-0, 30233180-6)

14 Listopad, 2011 - 10:46


Zapytanie ofertowe na dostawę gadżetów promocyjnych (kod CPV: 30234600-4, 30237220-7, 39294100-0, 30233180-6)

10 Listopad, 2011 - 13:56


Zapytanie ofertowe na przygotowanie kursów (kod CPV: 92312210-6)

8 Listopad, 2011 - 14:49


Zapytanie ofertowe na dostawę tabletów (kod CPV: 30213200-7)

26 Październik, 2011 - 12:34


Zapytanie ofertowe na przygotowanie kursów (kod CPV: 92312210-6)

5 Październik, 2011 - 11:04


Zapytanie ofertowe na przygotowanie testów z chemii (kod CPV: 92312210-6)

28 Wrzesień, 2011 - 13:17


Zapytanie ofertowe na przygotowanie testów z fizyki (kod CPV: 92312210-6)

28 Wrzesień, 2011 - 13:16


Zapytanie ofertowe na nagranie doświadczeń z fizyki (kod CPV: 92111250-9)

26 Wrzesień, 2011 - 13:10


Zapytanie ofertowe na dostawę gadżetów promocyjnych (kod CPV: 30234600-4, 30237220-7, 39294100-0, 30233180-6)

26 Wrzesień, 2011 - 13:00


Zapytanie ofertowe na nagranie doświadczeń z fizyki (kod CPV: 92111250-9)

7 Wrzesień, 2011 - 13:16


Zapytanie ofertowe na dostawę gadżetów promocyjnych (kod CPV: 30234600-4, 30237220-7, 39294100-0, 30233180-6)

2 Wrzesień, 2011 - 12:27


Zapytanie ofertowe na przygotowanie treści kursów e-learningowych (kod CPV: 92312210-6)

2 Wrzesień, 2011 - 12:23


Zapytanie ofertowe na przygotowanie scenariuszy z fizyki (kod CPV: 92312210-6)

24 Sierpień, 2011 - 13:12


Zapytanie ofertowe na przygotowanie treści kursów e-learningowych (kod CPV: 92312210-6)

24 Sierpień, 2011 - 13:11


Zapytanie ofertowe dotyczące opracowanie treści kursów e-learningowych z matematyki (kod CPV: 92312210-6)

24 Sierpień, 2011 - 13:07


Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu na potrzeby biura projektu "Uczeń online" (kod CPV: 38651600-9, 38651000-3)

18 Sierpień, 2011 - 14:56


Zapytanie ofertowe na artykuły biurowe (kod CPV: 30190000-7)

18 Sierpień, 2011 - 11:07


Zapytanie ofertowe dotyczące kampanii reklamowo – informacyjnej (kod CPV: 79342200-5)

16 Sierpień, 2011 - 10:59


Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji szkolenia (kod CPV: 55300000-3, 55000000-0, 55120000-7)

16 Sierpień, 2011 - 08:27


Zapytanie ofertowe na przygotowanie treści kursów e-learningowych (kod CPV: 92312210-6)

10 Sierpień, 2011 - 12:12


Zapytanie ofertowe dotyczące kampanii reklamowo – informacyjnej (kod CPV: 79822500-7)

5 Sierpień, 2011 - 13:31


Zapytanie ofertowe-specyfikacja (kod CPV: 92312210-6, 72212520-0)

1 Sierpień, 2011 - 13:55


Zapytanie ofertowe na przygotowanie treści kursów e-learningowych (kod CPV: 92312210-6)

28 Lipiec, 2011 - 14:03


Zapytanie ofertowe na przygotowanie treści kursów e-learningowych (kod CPV: 92312210-6)

28 Lipiec, 2011 - 14:02


Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia zajęć z chemii (kod CPV: 80000000-4)

20 Lipiec, 2011 - 13:35


Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów na obozie naukowym - fizyka (kod CPV: 80000000-4)

20 Lipiec, 2011 - 13:33


Zapytanie ofertowe na przygotowanie treści kursów e-learningowych (kod CPV: 92312210-6)

1 Lipiec, 2011 - 11:02


Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów na obozie naukowym - biologia (kod CPV: 80000000-4)

1 Lipiec, 2011 - 11:01


Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów na obozie naukowym - chemia (kod CPV: 80000000-4)

30 Czerwiec, 2011 - 13:41


Zapytanie ofertowe na dokonanie składu redakcyjnego i technicznego kursów (kod CPV: 79822000-2, 79550000-4)

30 Czerwiec, 2011 - 09:28


Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów na obozie naukowym - humanistyczne (kod CPV: 80000000-4)

30 Czerwiec, 2011 - 09:28


Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów na obozie naukowym - fizyka i matematyka (kod CPV: 80000000-4)

30 Czerwiec, 2011 - 09:27


Zapytanie ofertowe na wykonanie korekty tekstu (kod CPV: 79821100-6)

28 Czerwiec, 2011 - 12:43


Zapytanie - artykuły biurowe (kod CPV: 30190000-7)

21 Czerwiec, 2011 - 12:54


Zapytanie dotyczące dostawy bazy słownictwa specjalistycznego z zakresu budownictwa oraz ekonomii do kursów językowych (kod CPV: 92312210-6)

15 Czerwiec, 2011 - 12:57


Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania kontentu kursów (kod CPV: 92312210-6)

14 Czerwiec, 2011 - 13:16


Przedłużenie terminu składania ofert (kod CPV: 79342200-5)

9 Czerwiec, 2011 - 08:07


Zapytanie na usługę publikacji ogłoszeń promujących projekt (kod CPV: 79342200-5)

2 Czerwiec, 2011 - 08:52


Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do biura projektu "Uczeń online" (kod CPV: 30121200-5, 42962000-7 )

30 Maj, 2011 - 06:37


Zapytanie dotyczące zakupu interaktywnych modułów edukacyjnych (kod CPV: 72212520-0, 72212190-7)

18 Maj, 2011 - 09:22


Zapytanie dotyczące utworzenia galerii ilustracji (kod CPV: 72312100-6)

17 Maj, 2011 - 09:20


Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi oceny prac konkursowych (kod CPV: 80000000-4)

16 Maj, 2011 - 12:53


Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania kursów e-learningowych (kod CPV: 92312210-6)

29 Kwiecień, 2011 - 12:39


Zapytanie dotyczące zakupu artykułów biurowych (kod CPV: 30190000-7)

4 Kwiecień, 2011 - 06:39


Zapytanie dotyczące usług dowozu uczestników projektu na zajęcia wyjazdowe na uczelniach wyższych (kod CPV: 63510000-7, 63500000-4)

18 Marzec, 2011 - 08:27


Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu programów edukacyjnych (kod CPV: 48190000-6)

18 Marzec, 2011 - 08:23


Zapytanie ofertowe dotyczące usługi organizacji wycieczki dla laureatów konkursów organizowanych w ramach projektu "Uczeń online (kod CPV: 63500000-4)

7 Marzec, 2011 - 10:43


Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu nagród konkursowych (kod CPV: 31711000-3)

7 Marzec, 2011 - 09:30


Zapytanie ofertowe na wykonanie ilustracji - wizytówek pierwiastków chemicznych (kod CPV: 92312210-6)

4 Marzec, 2011 - 13:15


Zapytanie ofertowe dotyczące interaktywnego modułu atlasu świata (kod CPV: 72212520-0, 72212190-7)

4 Marzec, 2011 - 13:14


Zapytanie ofertowe dotyczące nagrań mikrodoświadczeń chemicznych (kod CPV: 92111250-9)

4 Marzec, 2011 - 13:13


Zapytanie ofertowe dotyczące interaktywnego modułu dialogu ze sceną rodzajową (kod CPV: 72212520-0)

4 Marzec, 2011 - 13:12


Zapytanie ofertowe dotyczące modułu układu okresowego pierwiastków chemicznych (kod CPV: 72212520-0, 72212190-7)

4 Marzec, 2011 - 13:10


Zapytanie ofertowe dotyczące ilustracji i animacji (kod CPV: 92312210-6, 72212520-0)

4 Marzec, 2011 - 13:09


Zapytanie ofertowe na zakup wyników prac polegających na wyborze, uporządkowaniu i opisaniu zdjęć (kod CPV: 72312100-6)

4 Marzec, 2011 - 13:00


Zapytanie ofertowe na dysk zewnętrzny do archiwizacji danych (kod CPV: 30234500-3, 30233000-1)

14 Luty, 2011 - 11:38


Zapytanie ofertowe na materiały biurowe (kod CPV: 30190000-7)

25 Styczeń, 2011 - 07:30


Zapytanie ofertowe (kod CPV: 72000000-5)

21 Styczeń, 2011 - 11:05


Ogłaszamy zapytanie ofertowe na usługę organizacji letnich obozów dla uczestników projektu "Uczeń online" (kod CPV: 63510000-7, 63500000-4, 55243000-5)

19 Styczeń, 2011 - 08:26

bridgemedia | adidas NMD R1 FX6794 FX6795 Release Date - nmd legion ink goat costume ideas for boys